دکتر جلال عسکری

دکتر جلال عسکری استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

دکتر جلال عسکری

Dr. Jalal Askari

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.