دکتر سید حسن علوی نیا

دکتر سید حسن علوی نیا استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

دکتر سید حسن علوی نیا

Dr. Seyed Hasaan Alavinia

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز روند تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی داده های بلند مدت بارش و دما در جنوب شرق ایران ‎ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
2 آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 38
3 ارزیابی عملکرد اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری بر تغییرات سیلاب، فرسایش و رسوب و پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بادکش شهرستان میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 53
4 ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز بیونیژ، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 1
5 برآورد آب پایه به منظور ارزیابی جریان زیست محیطی در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: رودخانه شامکان، سبزوار) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 44
6 تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 11، شماره: 34
7 تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هواشناسی در حوزه ی کارون یک (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
8 واکاوی روند تغییرات فرین‌های دما تحت تأثیر سناریوهای آینده به منظور ارزیابی نوسانات اقلیمی (مطالعه‌ی موردی: ایستگاه‌های همدیدی سنندج و سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتقال آب مجازی بین حوزه ای، راهکاری برای جلوگیری از خشکسالی اقتصادی-اجتماعی(مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
2 بررسی تاثیرات منفی آلاینده های رواناب های شهری بر سلامت اکوسیستم و راهکارهای حذف آنها و بهره وری بهینه از رواناب ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی
3 خشک منظری، راهکار استفاده خردمندانه از آب در مواقع خشکسالی و مناطق خشک برای منظرسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 دیپلماسی آب راهکاری برای تثبیت امنیت و بهره-برداری بهینه از حوزه های آبخیز مشترک (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
5 طراحی فضای سبز بر مبنای اصول خشکه منظری در مناطق گرم و خشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 مدیریت مناسب، حفظ و بهره وری بالا از آب سبز به عنوان منبعی استراتژیک در تامین آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7 مقابله با خشکسالی از طریق رویکردهای پیشگیرانه توسط همکاریهای بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی به منظور شبیه سازی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران