دکتر سید جلیل ساداتی رستمی

دکتر سید جلیل ساداتی رستمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر سید جلیل ساداتی رستمی

Dr. Seyed Jalil Sadati Rostami

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیاده سازی آزمون گر سخت افزار در حلقه برای هدایت مسیر ربات زیرآبی با کنترل کننده مود لغزشی مستقل از مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 27، شماره: 105
2 کنترل حرکت ربات زیرآبی بدون سرنشین مسیر یاب با کنترل کننده مود لغزشی- فراپیچش مقاوم در حضور محدودیتهای محرک و نویز اندازه گیرها (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه کنترل یادگیر تکرارشونده مرتبه کسری مبتنی بر مد لغزشی برای بازوی ربات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
2 برنامه ریزی غیر خطی پارامتری برای تحلیل یک مدل صف فازی F/M/C/K (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 تابع مانع لیاپانوف مبتنی بر روشهایSMC و BFSMC برای عملکرد ردیابی بازوهای مکانیکی روبات (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
4 تابع مانع لیاپانوف مبتنی بر کنترل مد لغزشی برای تضمین عملکرد ردیابیبازوهای مکانیکی روبات (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
5 شناسایی سیستم های غیر خطی با استفاده از شبکه موجک فازی عصبی و روش بهینه یابی ازدحام ذرات PSO-FWNN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
6 طراحی کنترل کننده فازی-عصبی مد لغزشی ترمینال برای سیستم آشوب دافینگ و آموزش شبکه فازی-عصبی با استفاده از الگوریتم هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
7 طراحی کنترل کننده گام به عقب PID مد لغزشی برای کنترل ربات دو بازو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
8 کنترل تطبیقی ردیابی شبکهی عصبی موجک سیستم غیرخطی و زمان گسسته CSTR با ورودی منطقهی مرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
9 کنترل کننده گام به عقب مد لغزشی با سطح لغزش PID براساس الگوریتم بهنیه سازی زنتیک برای کنترل ربات دو بازو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
10 کنترل مد لغزشی تطبیقی مرتبه بالای توربین بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل سازی و اغتشاشات خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
11 کنترل مدل پیش بین مقاوم یک مخزن راکتور با عدم قطعیت polytopic (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 کنترل یادگیر تکرار شونده برای ردیابی خروجی توسط روش کنترل سینرجتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
13 کنترل یادگیر تکرار شونده مرتبه کسری برای سیستم های خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی