دکتر نسیبه رادی راز

دکتر نسیبه رادی راز دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر نسیبه رادی راز

Dr. Nasibeh Rady Raz

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Bio-Inspired Model For Emergence of Cooperation Among NanoThings (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
2 A New Collaborative Paradigm for Co-evolutionary Particle Swarm Optimization: Equipped with Skepticism Parameter, Group Energizer and Pseudo Random Initialization (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A Voronoi Decomposing Cooperative Learning Particle Swarm Optimization with Random Walk Strategy (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
4 Leveraging Large Language Models For Efficient Creation Of Medical Knowledge Graphs (دریافت مقاله) دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی
5 The Power of Cognitive Science in Over Coming Cancer and Chemo Brain: A Collaborative Personalized Therapy (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن