دکتر حسین زینلی

دکتر حسین زینلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسین زینلی

Dr. Hossein Zeinali

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.