دکتر ابراهیم اکبری

دکتر ابراهیم اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دکتر ابراهیم اکبری

Dr. Ebrahim Akbari

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Clustering ensemble selection: A systematic mapping study (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
2 Comparison of two Defuzzification methods of Mean of Max and Central Average in Morphology of composition functions in Persian Sentences (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 11، شماره: 2
3 Tag Recommendation in Social Networks with the ‎Help of Optimized Text Summarization and ‎Fuzzification (دریافت مقاله) مجله سیستم های دینامیکی کاربردی و کنترل دوره: 6، شماره: 1
4 Terminology of Combining the Sentences of Farsi Language with the Viterbi Algorithm and BI-GRAM Labeling (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 9، شماره: 4
5 The impact of diversity on clustering ensemble using Chi^۲ criterion (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک شاخص ارزیابی کیفیت جدید برای ارزیابی کیفیت خوشه بندی سلسله مراتبی انتخابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
2 استخراج خوشه بندی ترکیبی از داده های خوشه بندی شده برای استفاده مجدد دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 استخراج خوشه بندی ترکیبی برای استفاده مجدد دانش بر روی داده وای پزشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 انتخاب خوشه بندی ترکیبی بر پایه یک اندازه گیری جدید بر روی داده های پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 انتخاب ویژگی در داده های با تعداد نمونه کم و بعد زیاد با استفاده از خوشه بندی ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
6 بررسی ابعاد گوناگون تروریسم سایبریو راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
7 پیش بینی کلاس بندی ترکیبی روی داده های پزشکی با ابعاد بالا و نمونه های کوچک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
8 خوشه بندی ترکیبی انتخابی براساس اندازه گیری پراکندگی کمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات