دکتر بابک ناصر شریف

دکتر بابک ناصر شریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر بابک ناصر شریف

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج ویژگی های مقاوم گفتاری زیر باندی با استفاده از شبکه های درهم پیچش چند دقتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
2 بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار و ویژگی های گلوگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک روش تبدیل بر ماکزیمم اطلاعات متقابل برای بازشناسی الگو و گفتار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای ژنتیک برای خوشه بندی ترکیبی و یافتن تعداد خوشه ها برای مجموعه داده ورودی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارایه یک روش جدید برای حذف نویز بر پایه کلاسبندی نویز و شکل دهی آن با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 استخراج ویژگیهای گفتاری مقاوم به نویز با استفاده از شبکه عصبی درهم پیچش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
5 استخراج ویژگیهای مل کپستروم با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک برای بازشناسی مقاوم گفتار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
6 اصلاح روش نگاشت ویژه لاپلاسین با استفاده از بهبود گراف همسایگی و روش ماتریس خلوت برای نگاشت داده های جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
7 انتخاب زیرمجموعه ویژگی ها با استفاده از معیارهای مبتنی بر فاصله و همبستگی برای سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
8 انتخاب ویژگی چند هدفه با استفاده از بهینه سازی ذرات برای بازشناسی الگو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی
9 انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی
10 بررسی اثر باندهای بحرانی و پارامترهای بکارگیری تبدیل ویولت در بهبود گفتار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 بکارگیری بانک فیلتر WOLA در بهبود گفتار بر مبنای تبدیل ویولت به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 بهبود روش های متمایز ساز ویژگی براساس خطای دسته بندی کمینه برای بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 پیشنهاد پایة موجک منطبق بر سیگنال گفتار به منظور حذف نویز و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 پیشنهاد یک روش آشکارساز صوت دو مرحله ای مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 پیشنهاد یک روش آشکارساز گفتار / سکوت در سطح زیر باند برای سیستم بهبود گفتا مبتنی بر تبدیل ویولت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
16 پیشنهاد یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر رویکرد فیلتر برای سیستم تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
17 ترکیب روشهای مبنتی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 ترکیب ویژگی ها مدل ها در باندهای فرکانسی برای تشخیص حملات بازپخش در سیستم های تصدیق هویت گوینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
19 تطبیق با گوینده در شبکه های عصبی عمیق با استفاده از تحلیل عامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
20 چند روش ترکیبی برای بازیابی بسته های گم شده و کاربرد آن در بازشناسی توزیع شده گفتار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
21 حذف نویز از سیگنال گفتار با استفاده از تبدیل موجک بر اساس تشخیص واک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 حذف نویز دومیکروفونه براساس جداسازی منابع _ کاربرد در هدست های تلفنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 حذف نویز و استخراج ویژگی های گلوگاه در سطح زیرباند توسط شبکه های خودرمزگذار عمیق برای بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
24 دو معیار وزندهی برای ترکیب احتمالات در مقاوم سازی بازشناسی چند باندی گفتار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 محاسبه یک مدل فرکانسی برای گوش انسان و استفاده از آن در بهبود و بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 مقاوم سازی ویژگی های گفتار بوسیله شبکه باور تطبیق پذیر با نویز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
28 مقاوم سازی ویژگی های مل کپستروم نسبت به نویز با استفاده از شبکه باور عمیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
29 مقایسه روش های طبقه بندی کننده ماشین بردارپشتیبان چندکلاسی درتشخیص خودکارمدولاسیون سیگنال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
30 ھود عملکرد سیستم شناسایی موسیقی با استفاده از اثرانگشت و ماسک توان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
31 واژه یابی گفتار بر مبنای ایده حاشیه_وسیع با استفاده از ویژگی های طیفی و آماری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 یک روش تبدیل ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ذرات برای کمینه کردن خطای کلاس بندی ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
33 یک روش ترکیبی غیر خطی تبدیل ویژگی برای بازشناسی گفتار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان