دکتر امین ایزد پناه

دکتر امین ایزد پناه استادیار دانشگاه شیراز

دکتر امین ایزد پناه

Dr. Amin Izadpanah

استادیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان هم کناری تفکر انتقادی و تجربه ی دینی در برنامه ی تربیت دینی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
2 بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم و تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه های جان دیویی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 24
3 بررسی تطبیقی جایگاه کودک در دو رویکرد آموزشی «تربیت شهروند آینده» و «تربیت شهروند کنش گر»: دوراهی آموزش شهروندی در دوره کودکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 8، شماره: 31
4 بررسی و نقد بومی سازی آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان: مطالعه تطبیقی دو رمان کودک فیلسوف، لیلا و لیزا، کودکی در مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 7، شماره: 28
5 در جست وجوی دیگری؛بررسی جلوه های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 6، شماره: 2
6 شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب های تصویری داستانی: بررسی موردی قصه ی جنگ و صلح (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 2
7 کاوشی در مفهوم «کودک به مثابه کنش گر اجتماعی» و شناسایی عناصر برسازنده آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 3
8 گفت وگومند سازی تعلیم وتربیت با محوریت معلم؛ نوسان بین مرکزگرایی و مرکزگریزی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 11، شماره: 2
9 هایدگر، کتاب های تصویری و دعوت از کودکان به تفکر تاملی: امیدواری به پیدایش سوژه های پساانسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 2
10 یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه های گفت وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توانمندی در گفت وگو به عنوان پیش نیازی برای کاهش کژکارکردهای ارتباطی رسانه های مجازی و اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 توسعه پایدار همسو با کودکی کنش زیست محیطی کودکان در پساانسان گرایی و پساانسان محوری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
3 واکاوی انواع خشونت آشکار علیه زنان و شیوه مواجه شخصیت های زن با خشونت در رمان چهار زن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
4 واکاوی انواع خشونت پنهان علیه زنان و شیوه مواجه شخصیتهای زن با خشونت در رمان چهار زن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران