دکتر محمد خدایاری فرد

دکتر محمد خدایاری فرد استاد تمام دانشگاه تهران

دکتر محمد خدایاری فرد

Dr. Mohamad Khodayari Fard

استاد تمام دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آماده سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش آموزی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 4
3 اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 1
4 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
5 استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 4
6 بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 19
7 بررسی مروری مدل‌های نظری برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
9 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
10 خانواده درمانگری شناختی رفتاری در درمان بیماران مبتلا به دردهای عضلانی استخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 2، شماره: 8
11 رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی های فردی و خانوادگی آن ها با سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 2
12 رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
13 روان درمانی و معنویت عبور از مرز میان درمان و مذهب (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 31
14 ساخت و ارزیابی روان سنجی مقیاس دینداری نوجوانان دبیرستانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
15 ساخت و رواسازی پرسشنامه توانمندیهای منش ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
16 عوامل مرتبط با افزایش و کاهش گرایش دانشجویان به دینداری؛ بررسی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 41
17 مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 4
18 وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی های آن برای تربیت دینی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 10، شماره: 2
19 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 2
20 همایندی ادراک دانش آموزان درباره نقش متوازن خانواده و مدرسه در تربیت دینی: پژوهشی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 11، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی خانواده درمانی شناختی – رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته : مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری و طرحوارهدرمانی بر بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
3 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری و مشاوره گروهی با رویکرد طرحوارهدرمانی بر شادکامی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
4 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مثبت نگری بر شادکامی مادران کودکان آهسته گام آموزش-پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و عادی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی جانباز و خانواده
6 تدوین بسته آموزشی سبک زندگی عاشقانه و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت زندگی زوج های جوان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
7 خانواده درمانی معنوی- مذهبی: تاریخچه، زیر بنای نظری و تجربی، اصول و فنون آن (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی