دکتر محمدرضا غیاثیان

دکتر محمدرضا غیاثیان دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

دکتر محمدرضا غیاثیان

Dr. Mohamad Reza Ghiasian

دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الواح زرین فام کاشان در اواخر سده نهم و نیمه اول سده دهم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 3
2 تجلی مضامین عاشورایی در منسوجات ابریشمی اواخر دوره صفوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 56، شماره: 1
3 تحلیلی بر نوع و کارکرد ساعت های سه گانه مجموعه عمادی کاشان در دوران تیموری و صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 2
4 دست کاری های دلالان آثار هنری در نسخه پراکنده مجمع التواریخ (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
5 دو رویکرد مذهبی غالی و معتدل بر دو لوح کاشی صفوی مسجدجامع کوهپایه (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 14، شماره: 2
6 رواج مصورسازی سوز و گداز نوعی خبوشانی در عصر صفوی: با تاکید بر نسخه موزه هنر والترز (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 21
7 کاشی های هفت رنگ مزار در زیارتگاه های سلطان عطابخش و سلطان امیراحمد کاشان (سده دهم تا سیزدهم ه.ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 10، شماره: 20
8 محمد طاهر نقاش کاشانی: شاعرذوفنون دوره صفوی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 2
9 مطالعه تطبیقی تاریخ پیشدادیان در جامع التواریخ و مجمع التواریخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
10 مطالعه تطبیقی تذهیب قرآن های اولجایتو و تزیینات معماری ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 18
11 مطالعه‌ای بر بازتاب انواع نمایش‌ها در نگارگری عصر صفوی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 5، شماره: 1