دکتر عباسعلی فراهتی

دکتر عباسعلی فراهتی استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان

دکتر عباسعلی فراهتی

Dr. Abbasali Farahati

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.