دکتر ایرج نیک پی

دکتر ایرج نیک پی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

دکتر ایرج نیک پی

Dr. Iraj Nikpay

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 9، شماره: 33
2 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
3 بررسی تاثیر رهبری موثق بر قلدری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 2
4 بررسی تاثیر مدیریت کوانتومی بر بهره وری منابع انسانی با میانجی گری همدلی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رضایت از سیستم جبران خدمات بر کیفیت زندگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی مقایسه ای مدیریت کوانتومی، بهره وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی نقش میانجی سلامت روانی در رابطه بین مولفه های رهبری پدرسالارانه با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
9 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 3
10 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت گیری هدف در دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم با پیگیری شصت روزه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 2
11 تاثیر روش های ارزشیابی برخط هم زمان و ناهم زمان بر فرایند یاددهی-یادگیری: مطالعه موردی دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 93
12 تاثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
13 تاثیر سقف شیشه ای بر ایده های خلاقانه زنان با تعدیل گری متغیر خودپنداره (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 2
14 زنان و چالش های پذیرش مدیریت در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 2
15 ساختار هدفی تبحری و بی صداقتی تحصیلی: نقش میانجی جهت گیری هدف یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
16 شناسایی و اولویت بندی چالش های موثر بر مشارکت دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارها (مورد مطالعه: خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 5، شماره: 2
17 طراحی مدل هوش عاطفی اجتماعی مدیران آموزش و پرورش لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 4
18 طراحی مدل هوش عاطفی مدیران آموزش و پرورش استان لرستان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 5، شماره: 10
19 نقش سرمایه ی روان شناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرم آ باد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش علایم اضطراب در دانشآموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اعتیاد و کارکرد تغییر کردن حافظه فعال: مقایسه دو گروه سوء مصرف کننده مواد و بهنجار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر سرمایه روان شناختی دبیران دوره دوم شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 بررسی رابط بین رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی رابطه آرزوهای شغلی با جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
6 بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
7 بررسی رابطه بین رهبری اصیل ادارک شده و سرمایه اجتماعی در دبیران مدارس متوسطهی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 بررسی رابطه بین شایستهسالاری و مدیریت زمان بربهرهوری سازمان مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
10 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
11 بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نور آباد (دلفان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
12 بررسی رابطه بین موضع کنترل و معنویت سازمان با بهره وری (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
13 بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تعهد سازمانی با بهره وری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دلفان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
14 بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
15 بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
17 بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
18 بررسی رابطهی بین میزان سرمایه روانشناختی و سکوت سازمانی با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دبیران مدارس (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
19 بررسی رشد و توسعه اقتصادی بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
20 بررسی مقایسهای نقش هوشمندسازی مدارس بر انگیزش تحصیلی دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
21 بررسی مقایسهای نقش هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت و نوآوری دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد. (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران
22 بررسی نقش سلامت سازمانی و انگیزش شغلی در رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
23 بررسی نقش سیستم پاداش در اصلاح رفتار کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
24 تببین جایگاه دانش اندوزی از دیدگاه اخلاقی در دانشجویان و فراگیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
25 جایگاه اخلاق درمدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
26 رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
27 سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
28 شناسائی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
29 شناسایی و اولویت بندی چالش های ارتباط دانشگاه لرستان با بخش صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
30 طراحی مدل تاثیر روش های ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه لرستان بر فرایند یاددهییادگیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
31 مفهوم پردازی استراتژیهای مدیریت بر خود در سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
32 نظارت و کنترول در مدیریت اسلامی با تاکید بر خود کنترلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
33 نقش سرمایهی روانشناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرمآباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه