دکتر داود میرزایی فر

دکتر داود میرزایی فر عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

دکتر داود میرزایی فر

Dr. Davoud MirzaeiFar

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
2 بررسی امکان سنجی آموزش حقوق خانواده به عنوان درس عمومی در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
3 بررسی امکان طراحی و تدوین برنامه درسی دوزبانه (فارسی و لری) در آموزش ابتدایی استان لرستان از نظر معلمان و مدیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی جایگاه رشته های فنی و حرفه ایحرفه ای و کاردانشکار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
5 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان (پیشبینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
6 بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 1
7 بررسی نگرش مراجعان درباره کیفیت خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان همدان: ایجاد امنیت روانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 2
8 پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس تجربه چند فرهنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
9 رابطه ی مهارت های تدریس ،هیجان تحصیلی،استرس تحصیلی و کنترل رفتاری ادراک شده در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 63
10 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه استرس سازمانی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 7، شماره: 4
11 واکاوی مبانی فیزیولوژی، زیست شناختی و جامعه شناختی تفکیک جنسیتی در آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برنامه درسی با رویکرد خود شناسی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
2 روش کیکیگاکی و برنامه درسی آموزش محیط زیست : درس های از روش آموزش ژاپن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
3 مبانی فیزیولوژی، زیست شناختی و جامعه شناختی تفکیک جنسیت در آموزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
4 ملاحظات اخلاقی در فرایند پژوهش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
5 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پیش دبستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت