دکتر محمودرضا مرادیان

دکتر محمودرضا مرادیان عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی

دکتر محمودرضا مرادیان

Dr. Mahmood Reza Moradian

عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Examination of Western and Islamic Orientations to English Language Education in Iran: A Call for Dialogue across Various Perspectives in a Non-Native Context (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 29
2 A Qualitative Inquiry into the Illocutionary Speech Acts Performed by Iranian EFL Learners in Facebook (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 15، شماره: 1
3 An Exploration of EFL Teachers’ Knowledge of and Attitudes towards Post-modern Approach to Language Assessment: A Qualitative Inquiry into Iranian EFL Teachers at Private Language Institutes (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 5
4 Effects of Concurrent Group Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’ Pragmatic Competence: A Case of Requests and Refusals (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 2
5 Effects of Lexical Elaborative Devices on Second Language Vocabulary Acquisition: Evidence from Reading (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
6 The Effect of Group Dynamic Assessment on Raising Young Iranian EFL Learners' Metacognitive Awareness and Listening Comprehension (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 3
7 مراتب اسمای الاهی و ارتباط آنها با اصول و مبانی فلسفه وحدت وجودی ابن عربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Exploration of Iranian EFL Learners’ Emotions and Their Underlying Reasons During the COVID-۱۹ Pandemic: A Narrative Study (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
2 Examining Female Beat Authors’ Memoirs through the Lens ofCommunitarian Authenticity: Constructive Dialogues with Horizons of Significance (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
3 Farabi's Logico-Linguistic Ideas in Comparison with Theories and Principles in Contemporary Linguistics (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
4 Narrative-Therapeutical Relationships between So-called Disabled and Abled Characters in Alex Michaelides' Silent patient (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
5 Sustainable behaviors of characters in Silent Patient: an ecocritical reading (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
6 Testing Approaches and Psycholinguistic Processes in Input Modification Studies: A Critical Review (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
7 The Effect of Group Dynamic Assessment on Raising Young EFL Learners' Metacognitive Awareness and Listening Comprehension (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 The Effects of Collaborative Assessment on Fostering EFL Writing Proficiency: A Sociocultural Perspective (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
9 The Effects of the Concurrent Group Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners’Acquisition of Requests and Refusals (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
10 The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Critical Thinking and the Type and Frequency of Those Teachers’ Questions at the Intermediate Level (دریافت مقاله) اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی
11 The Relationship between Reflectivity in Teaching and the Sense of Self- Efficacy among ovice and Experienced Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
12 Validating a Reflective Teaching Questionnaire for the Educational System of Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی