دکتر وحید تقی خانی

دکتر وحید تقی خانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر وحید تقی خانی

Dr. Vahid Taghikhani

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جذب و پراکنده کردن لکه نفتی توسط پرلیت اصلاح شده با امولسیفایر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
2 رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 75
3 ساخت هیدروژل نانوکامپوزیتی کبالت بر پایه آکریل آمید به عنوان ماده شیمیایی موثر در کنترل تولید ماسه از مخازن نفت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 35، شماره: 6
4 مطالعه آزمایشگاهی فرایند تمیز سازی چاه های مورب با استفاده از سیال حفاری پایه آبی بهینه شده با یک افزایه شیمیایی فناورانه (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 205
5 مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در حضور مایعات یونی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 22، شماره: 72
6 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی اثر دبی تزریق نفت بر پدیده نشست آسفالتین در مغزه کربناته (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 74
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of the Non-Primitive MSABased Models in Predicting the Activity and the Osmotic Coefficients of Aqueous Electrolyte Solutions (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 Application of the SAFT-VR equation of state in calculation of osmotic coefficient of aqueous solutions of ionic liquids (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
3 Applications of Ionic Liquids a Special Focus on Gas Purification (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
4 ارائه یک مدل ضریب اکتیویته جدید برمبنای تئوری شبه شیمیایی گوگنهای (GEM-QC) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 استفاده از روشBox-Benken جهت تبیین اثرات همزمان سورفکتانت، دما و میزان شوری آب بر کشش سطحی نفت خام و آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
6 استفاده از فناوری جذب گاز طبیعی بر روی جاذب های صنعتی (ANG) و استفاده از آن در خودروهای گازسوز (دریافت مقاله) اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز
7 استفاده از یک قاعده اختلاط جدید در مدل GV-MSA جهت تعیین ضرایب فعالیت محلولهای الکترولیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 Deepwater Production: Towards Pipeline Flue Assurance (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
9 Investigation of Six Imidazolium-Based Ionic Liquids as Thermo-Kinetic Inhibitors for Methane Hydrate by Molecular Dynamics Simulation (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
10 Predicting Surface Tension of n-alkanes Using The Gradient Theory and SRK EoS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 Rheological Study of Heavy Crude Oils and Their Emulsions (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
12 Study on Creep and Recovery of Water-in-Crude Oil Emulsion (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
13 Vapor-liquid equilibrium in the aqueous systems containing poly(ethylene glycol) + sodium citrate and poly(ethylene glycol) + potassium citrate (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
14 VLE طراحی شبکه عصبی مصنوعی جامع جهت مدلسازی سیستمهای مجازی LLE محلولهای پلیمری دو سازنده ای با استفاده از مفهوم تعادل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی آزمایشگاهی اثر ترکیب نفت بر شرایط امتزاجپذیری گاز دیاکسیدکربن در نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
16 بررسی اثر شوری و حضور یون سولفات بر پایداری و توزیع ذرات امولسیون آب در نفت در تولید از این مخازن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
17 بررسی اثرات همزمان پارامترهای موثر بر کشش سطحی نفت خام و آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی پتانسیل ایجاد رسوب آسفالتین در نفتهای سبک و سنگین، در دوره تولید به روش تخلیه طبیعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی تاثیر ثوابت سینتیکی رسوب، تجمع و ته نشست برروی ضخامت آسفالتین مرسوب بر سطح دیواره ی لوله ی موئین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی تاثیر حضور مایع یونی [Emim/BF4] برتجزیه و رشد بلور هیدرات گازی متان با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
21 بررسی تئوری جذب تعادلی مخلوط دو جزئی اتان و متان بر روی کربن اکتیوBPL با مدل های IAST و Vacancy (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بررسی تجربی و تئوری حلالیت متقابل و نقطه آزئوتروپ هتروژن مخلوط آب و اتیل بنزن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی ترمودینامیکی رفتار تورمی نانوکامپوزیت های هیدروژلی کنترل کننده تولید ماسه در مخازن نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
24 بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی تشکیل هیدرات دی اکسید کربن درحضور مایعات یونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
25 بررسی جذب ذرات آسفالتین بر روی سطح فلز با استفاده از کوارتز کریستال میکروبالانس QCM (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی دقت روشهای تئوری در تخمین کمترین فشار امتزاجپذیری گازدیاکسیدکربن در نفت بر اساس نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
27 بررسی زیست تخریب پذیری رسوبات آسفالتین توسط میکروارگانیسم ها بادرنظر گرفتن پدیده های سطح سلولی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 بررسی مقایسه ای بین دو روش پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات و بهبود نتایج حاصله در فشارهای بالا (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی و مقایسه کارآمدی مد لهای ترمودینامیک آماری جذب سطحی مولکو لهای چنداتمی در تحلیل نتایج جذب آلکا نها بر روی سیلیکالایت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 بکارگیری معادله حالت جدید بر مبنای SAFT جهت پیش‌بینی مقادیر کشش سطحی برای سیالات خالص غیرتجمعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدراتهای گازی متان و دی اکسید کربن در حضور الکترولیت های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
32 پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور محلولهای الکترولیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 تخمین تراوایی مخازن هیدروکربنی به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
34 تخمین تراوایی مخازن هیدروکربنی به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 تولید هیدروژن با استفاده از هیدرید های فلزی برای استفاده در پیلهای سوختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
36 شبیهسازی مولکولی تشکیل هیدرات هیدروژن در شرایط دما وفشار مناسب در حضور هیدرات نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
37 کاربرد مدل های مکانیک آماری و مدل پیتزر در تخمین خواص ترمودینامیکی محلول های الکترولیت آبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 کاربردهای فناوری نانو در افزایش سرعت تشکیل هیدرات و حجم ذخیره سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
39 محاسبة ضرایب فعالیت متوسط الکترولیتهای آبی در دماهای مختلف با استفاده از مدل توسعه یافتة پیتزر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 مدلسازی هیدرات هیدروژن و تتراهیدروفوران و مقایسه مدلهای مختلف فاز مایع در پیش بینی شرایط تعادلی هیدرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
41 مطالعه آزمایشگاهی بررسی تولید نفت از ماتریس های(قائم و مورب) مخازن شکافدار بر اثر فرآیندریزش ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گاز درطی فرایند تزریق متناوب آب و گاز (WAG) (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
42 مطالعه آزمایشگاهی فرایند تزریق همزمان آب و گازکربن دی اکسید درشرایط غیرامتزاجی و نزدیک امتزاجی درمغزه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینو اسید به کمک مایعات یونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
44 مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی جداسازی آمینو اسید به کمک مایعات یونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
45 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرایند جذب و آزادسازی گاز متان بر روی کربن فعال به منظور استفاده در فناوری ANG (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 مطالعه تئوری و تجربی انبساط حجمی تولوئن و اتانول در دی اکسید کربن فوق بحرانی و نزدیک به حالت بحرانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 مطالعه تئوری و تجربی فرایند ذخیره سازی و آزادسازی گاز متان بر روی کربن فعال گرانولی خشک و مرطوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 مطالعه تجربی و تئوری میزان حلالیت دی اکسید کربن در بنزن، تولوئن و نرمال هگزان در شرایط نزدیک به حالت بحرانی و فوق بحرانی به منظور استفاده در فناوری نانو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
49 مطالعه رفتار فازی بخار- مایع و تعیین کمیت های تعادلی برای سیالات خالص با استفاده از یک معادله حالت جدید (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران