دکتر الهام مشکل گشا

دکتر الهام مشکل گشا دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مبارکه

دکتر الهام مشکل گشا

Dr. Elham Moshkelgosha

دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مبارکه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل اثر درگیری، جذب، تعهد روانی و مقاومت در برابر تغییر بر وفاداری رفتاری هوادارن به برند سپاهان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 12، شماره: 10
2 ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
3 ارتباط بین واکنش های رهبری نسبت به رفتار خارج از زمین ورزشکاران با هویت تیمی هواداران براساس نظریه های هویت اجتماعی و تعادل (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
4 Bend Marketing Relevance with enthusiast Behavior: Sepahan’s Foulad Mobarakeh Stadium (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 4
5 Customer Behavior and Brand Promotion in Professional Sports Clubs: Developing Social Networks Marketing Model (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 3، شماره: 4
6 Reviewing the relationship between intra-organizational factors and organizational agility (Speed and Flexibility) in Isfahan’s departments of sports and youth (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 3، شماره: 6
7 Reviewing the relationship between intra-organizational factors and organizational agility (Speed And Flexibility) in Isfahan’s departments ofsports and youth (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
8 تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 3
9 روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
10 شناسایی عوامل موثر بر بروز پدیده رفتار قلدری در مربیان فوتبال حرفه ای ایران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 2
11 طراحی الگوی توانمندسازی مدیران با استفاده از نظریه ی داده بنیاد (موردمطالعه: صنعت ورزش حرفه ای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
12 طراحی الگوی توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 75
13 مدل ساختاری ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی وب سایت های ورزشی و رضایتمندی الکترونیکی هواداران فوتبال باشگاه های ذوب آهن و سپاهان اصفهان با وفاداری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
14 مروری بر چالش ها و چشم انداز های مشارکت ورزشی بانوان با رویکرد بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
15 نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکتهای ورزشی: مطالعه موردی برند ورزشی مجید (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مهارت های روانی بر کاربست استراتژی های ارتباطات بین فردی و نقش آن بر کارآمدی داوران بسکتبال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 ارایه مدل زمانبندی پروژه با منابع محدود با استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
3 ارتباط بین هویت ورزشی و مشکلات کناره گیری از ورزش قهرمانی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی
4 بررسی ارتباط موانع مشارکت شهروندان اصفهانی در ورزش های تفریحی با انگیزه های آنها بر اساس نظریه خود عزمی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی ارزشها و ارتباط آنها با رفتار تماشاگران ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند(مطالعه موردی: باشگاه ذوب آهن) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
7 بررسی تاثیر ادراکات محیط خرید محصولات ورزشی بر هیجانات مصرفی، ارزش خرید درک شده، رضایتمندی و تمایلات رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
8 بررسی رابطه هوش اخلاقی با راهبردهای مقابله با تعارض در بین مربیان بسکتبال شهر اصفهان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
9 بررسی رابطه هوش اخلاقی با راهبردهای مقابله با تعارض در بین مربیان بسکتبال شهر اصفهان و ارایه مدل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
10 بررسی رابطه هوش سیاسی با بهره وری مسئولین تربیت بدنی منتخبی از سازمان های داوطلبی و غیر داوطلبی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری تاپسیس فازی(مطالعه موردی : موسسات آموزش عالی شیراز ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
12 برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان اردل در بخش ورزش با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
13 پایش عملکرد پروژه با استفاده از نمودارهای کنترلی چند متغیره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطلاعات در سازمانهای ورزشی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
15 تاثیر سرمایه روانشناختی بر نوآوری در فناوری اطلاعات در سازمانهای ورزشی اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
16 تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای شهرستان سامان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
17 رابطه بین نو آوری استراتژیک و کیفیت خدمات در ادارات ورزش استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
18 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری از دید مشتری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( مطالعه موردی : بانک سپه ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
19 طراحی مدل ساختاری احساس گناه مصرف کننده ورزشی جهت پیشبینی رفتارهای خرید در آینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
20 طراحی و تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
21 طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش آموزی، آموزش وپرورش نواحی شش گانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
22 کاربست استراتژی اقیانوسآبی در فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
23 نقش همکاری بر مبنای اعتماد متقابل بر دانش ضمنی فروشندگان و توسعه بازاریابی برند محصولات ورزشی دایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی