دکتر ابوالفضل عبدالهی پور

دکتر ابوالفضل عبدالهی پور دانشگاه تهران

دکتر ابوالفضل عبدالهی پور

Dr. Aboulfazl Abdollahipou

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 1
3 تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 1
4 طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 1، شماره: 2
5 مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برگشتی پارامترهای ژئومکانیکی مدل برگر و شبیه سازی آزمایش خزش تک محوره سنگ نمک میدان نفتی کوپال با استفاده از FLAC3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
2 استفاده از آزمایشات درون چاهی جهت تعیین پارامترهای موثر بر طراحی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
3 بررسی پایداری تونل های دایروی با لاینینگ بتنی در توده سنگ با رفتار خزشی با استفاده از توابع پتانسیلمختلط (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
4 بررسی تحلیلی تاثیر راستای حفاری با توجه به میدان تنشی در پایداری چاه های مایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
5 تحلیل پایداری مغار ذخیره سازی نفت با استفاده از نرم افزارPhase2 مطالعه موردی: (سازند آسماری در بوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
6 تحلیل پایداری مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از نرم افزار phase2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
7 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر پایداری چاه نفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
8 محاسبه فاکتور شدت تنش و بازشدگی دهانه ترک مود یک بر اساس دیسلوکیشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت