آقای دکتر سیدرضا اسحاق نیا

دکتر سیدرضا اسحاق نیا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

آقای دکتر سیدرضا اسحاق نیا

Dr. Seyed Reza Eshagh Nia

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرضا اسحاق نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه نقد و نظر