دکتر نازمحمد اونق

دکتر نازمحمد اونق استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر نازمحمد اونق

Dr. Nazmohammad Ounagh

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جامعه شناختی پدیده کودکان کار (مورد مطالعه: کودکان کار شهرستان مهرستان (سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 34، شماره: 3
2 بررسی رابطه بین میزان دین داری با میزان مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر کلاله (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 42
3 تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی: مورد مطالعه، شهر باغبهادران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 2
4 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 1
5 شناسایی علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر طلاق در بین صاحبنظران و مطلعین (سامانه درخواست طلاق " تصمیم ") در شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 4
6 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های آماری در شناسایی کانون های جرم خیز شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 18
7 مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۹ (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 13، شماره: 1
8 نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در رابطه با نگرش مذهبی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه و بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان مرزنشین کرمانج و ترکمندر مناطق مرزی خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی