مهندس حسن رضائی

مهندس حسن رضائی استادیار، گروه فقه، پژوهشگده علوم اسلامی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

مهندس حسن رضائی

Hassan Rezaei

استادیار، گروه فقه، پژوهشگده علوم اسلامی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.