دکتر غلامحسین شاهقلی

دکتر غلامحسین شاهقلی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر غلامحسین شاهقلی

Dr. Gholam Hossein Shahgoli

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ های محرک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 22، شماره: 79
2 بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
3 بررسی شیب الک، دامنه حرکت الک و مکش فن بر روی بازده تمیزکردن و نرخ از دست دادن دستگاه خرمن کوب بادام زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
4 بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 22، شماره: 77
5 برنامه‌ریزی مسیر حرکت بهینه ماشین در مزارع مستطیلی‌شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
6 پیش بینی تاثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 21، شماره: 75
7 پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 72
8 پیش بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 21، شماره: 74
9 تاثیر سرعت پیشروی و عمق خاک ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
10 تاثیر سرعت پیشروی و عمق خاک ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 18، شماره: 68
11 تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 19، شماره: 70
12 تحلیل اقتصادی و فنی برداشت مکانیزه ذرت بذری- مطالعه موردی کشت و صنعت دامپروری پارس (شهرستان پارس آباد مغان) (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
13 تحلیل تنش و مودال میل لنگ تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
14 شبیه سازی برنامه ریزی مسیر بهینه آن لاین ماشین در مزارع مثلثی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
15 شبیه سازی تاثیر زوایای مختلف ارتعاشی بر عملکرد زیرشکن ارتعاشی و خاک با استفاده از روش المان های گسسته (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
16 مدل سازی عملکرد تیغه های مختلف زیرشکن با استفاده از روش المان های مجزا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 1
17 مدل‌سازی تراکم خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
18 مطالعه برخی از پارامتر های خاک ورزی ارتعاشی جهت ذخیره انرژی با مدل سازی دینامیکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
19 مطالعه عددی حرکت گندم در داخل سیکلون جداکننده استرماند با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
20 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه و توابع با پایه شعاعی در برآورد ستانده انرژی مرغ گوشتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرعت بارگذاری و دوره انبارداری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی دو رقم سیب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 ارزیابی اقتصادی سطوح مختلف مکانیزاسیون عملیات برداشت ذرت بذری در شهرستان پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی بازده کششی تراکتور مسی فرگوسن (MF285) در عملیات شخم با انواع تیغه های زیرشکن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی پارامترهای عملکرد تراکتور مسی فرگوسن 258 در عملیات خاک ورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 ارزیابی تکنیکی سطوح مختلف مکانیزاسیون عملیات برداشت ذرت بذری در شهرستان پارس آباد مغان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی عملکرد تیغه زیر شکن کج ساق پاراپلو در مقایسه با یک تیغه مرسوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 ارزیابی عملکرد یک سیکلون استرماند حاوی گندم به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 ارزیابی کارایی مصرف انرژی واحدهای تولید مرغ گوشتی توسط تکنیک تحلیل پوششی داده DEA مطالعه موردی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 ارزیابی و مقایسه میزان مصرف سوخت، انرژی انواع زیرشکن ها در استفاده با تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 ارزیابی یک کاوشگرتک تیغه ای مقاومت مکانیکی پروفیل خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
11 استفاده از انرژی لازم سست کردن پروفایل خاک برای مقایسه عملکرد وسایل خاکورزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 اندازه گیری چگالی خاک زیر تایر تراکتور با استفاده از حسگرهای جابجایی سنج و مقایسهی آن با داده های استوانه های نمونه برداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 برآورد حدود آتربرگ در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی اثر ترد تایر تراکتور روی تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 بررسی اثر تغییر طول لوله خروجی سیکلون جداکننده محصولات کشاورزی بر روی عملکرد آن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی اثر جنس تیغه بر چسبندگی بین خاک و فلز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 بررسی اثر سرعت و عمق کاری کولتیواتور پنجه غازی روی سطح سست شده خاک به روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 بررسی اثر سرعت و عمق کاری کولتیواتور پنجه غازی روی مقاومت کششی لازمه به روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی اثر نسبت عمق به عرض و سرعت پیشروی تیغه باریک خاکورزی روی نیروی کششی و مدل سازی آن به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 بررسی انرژی های لازمه برش خاک بر تراکم های مختلف با استفاده از روش آلمان گسسته (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 بررسی تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده برحجم آب خروجی آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی تاثیر برخی پارامترها بر ضریب اصطکاک خارجی و چسبندگی خاک و فلز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
23 بررسی تاثیر سوخت های حاوی بیودیزل بر ارتعاش تراکتور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
24 بررسی تاثیر محتوای رطوبتی بربرخی خواص فیزیکی دو رقم ارزن متداول ارزن مرواریدی و ارزن پروسو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی تجزیه و تحلیل بیودیزل با طیف سنجی مادون قرمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
26 بررسی تغییرات دمای آب شیرین کن خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 بررسی تنش ها در خزش نمونه سیب زمینی به روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
28 بررسی جابجایی در مقاطع مختلف نمونه سیب زمینی در آزمایش خزش به روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
29 بررسی جداسازی ناخالصی های نخود سیاه با دستگاه جداکننده میز ثقلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
30 بررسی روش های شبیه سازی تعامل خاک و ابزار خاکورز به روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی عددی تاثیر دبی جرمی گندم ورودی بر روی عملکرد سیکلون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
32 بررسی عملکرد زیر شکن های مختلف در استفاده با تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
33 بررسی عملکردیک گانتری گلخانه ای ازلحاظ سرعت پیشروی بااستفاده ازنرم افزارآدامز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
34 بررسی عوامل ارتعاش در سیستم تراکتور-زیرشکن ارتعاشی با استفاده از مدل سازی دینامیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
35 بررسی عوامل تاثیرگذار بر چسبندگی و اصطکاک بین خاک و تیغه و انتخاب مناسب ترین جنس برای تیغه های درگیر با خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
36 بررسی نحوه مسیریابی و هدایت ماشین های خودران در درون مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
37 پیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک ورزی با استفاده از مدل فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
38 پیش بینی میزان ضریب اصطکاک خارجی خاک طی عملیات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 پیش بینی وزن مخصوص ظاهری خاک زیر چرخ تراکتور با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
40 پیشی بینی تراکم خاک ایجاد شده در اثر عبور ماشین های کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 تاثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با اندازه گیری جرم مخصوص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
42 تاثیر میزان سنگین کننده و نوع تایر بر لغزش، مقاومت غلتشی و بازده کششی تراکتور ITM750 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
43 تاثیرکود دامی بر مدول الاستیسیته خاک در رطوبت های مختلف (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
44 تحلیل تاثیر جنس دیواره بر افت فشار در حین انتقال گندم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
45 تحلیل دینامیکی سیستم تراکتور-زیرشکن ارتعاشی با استفاده از نرمافزار آدامز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 تشخیص برخی از املاح معدنی حیاتی خاک با استفاده از روش های طیف سنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
47 تشخیص محل شکست دندانه های چرخ دنده های تراکتورها و ادوات با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تعیین الگوی تردد بهینه ماشینهای کشاورزی در مزارع مستطیلی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
49 تعیین الگوی تردد بهینهی ماشینهای کشاورزی در مزارع نامتقارن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
50 تعیین الگوی مصرف و شاخص های انرژی و اقتصادی برای تولید مرغ گوشتی در شهرستان خلخال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 تعیین روند تغییرات ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک برحسب افزایش محتوای رطوبتی در سه بافت مختلف خاک و تشخیص فازهای مختلف اصطکاکی، چسبندگی و فاز روانی در آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
52 تعیین مقدار بهینه مواد آلی اضافه به خاک از نظر موثر بودن در تراکم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
53 تعیین میدان های سرعت حین انتقال گندم در داخل لوله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
54 تعیین نیروی کششی کولتیواتور هلالی و سرعت بالا با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
55 تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی دو رقم سیب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
56 توسعه حسگر اشکارساز عملکرد جریان جرمی کمبان غلات با استفاده میکروکنترلر آردوینو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
57 توسعه روش برداشت مکانیزه عدس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
58 تولید بیودیزل از روغن پسماند به روش ترانس استریفیکاسیون و نقش آن در پایداری انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
59 تولید بیودیزل از روغن پسماند خوراکی: تولید منبع انرژی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
60 ساخت یک دستگاه پیش سردکن برای محصولات باغی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
61 شبیه سازی تاثیر فرکانس مختلف ارتعاشی بر عملکرد زیرشکن ارتعاشی و خاک با استفاده ازروش المان های گسسته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
62 شبیه سازی تیغه های پاریلو و معمولی و بررسی اثر وجود پره بر روی نیروی مقاوم کششی با استفاده از روش المان گسسته (DEM) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
63 شبیهسازی برنامهریزی مسیر بهینه آنلاین در مزارع مثلثی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
64 شبیهسازی برنامهریزی مسیر بهینه آنلاین در مزارع مستطیلی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
65 طراحی تحلیل استاتیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزار Solid works (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 طراحی ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک خارجی و دگر چسبی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
67 طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک تریلر چهار چرخ پشت تراکتوری توسط نرم افزار CATIA و Adams (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 طراحی و تحلیل دینامیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزارآدامز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 طراحی و ساخت تغذیه کننده دوار انتها بسته (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
70 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای مکانیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
71 طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک آزمون خزش برای مواد ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
72 طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک آزمون خزش برای مواد ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
73 طراحی و ساخت دستگاه نیمه اتوماتیک آزمون خزش برای مواد ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
74 طراحی و ساخت سیکلون بازده بالای استریماند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
75 طراحی و ساخت کولتیواتور با قابلیت کار بر روی بقایای گیاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
76 طراحی و ساخت مکانیزم نیوماتیکی در برداشت عدس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
77 طراحی یک حسگرسه محوره نیرو گشتاور با شش درجه آزادی جهت اندازه گیری نیروها و ممانهای وارد برادوات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
78 طراحی، ساخت و کالیبراسیون سیستم اندازهگیری سوخت مصرفی تراکتور براساس اختلاف فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
79 محاسبه نیروی کشش تیغه زیرشکن معمول در تراکم های مختلف خاک با استفاده از روش آلمان گسسته (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 مدل سازی برهم کنش خاک تایر با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
81 مدل سازی جریان پذیری گندم و افت فشار در لوله های انتقال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 مدلسازی برهم کنش خاک و تیغه های باریک با استفاده از روش المان های گسسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
83 مدلسازی برهمکنش خاک و تیغه زیرشکن و تاثیر سرعت و عمق بر عملکرد آن با روش المان گسسته DEM (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
84 مدلسازی وارزیابی دونوع تیغه زیرشکن کج ساق وپاراپلو باتوجه به پارامترهای طراحی بااستفاده ازروش المان مجزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
85 مروری بر آشکارسازهای عملکرد محصولات کشاورزی کمباین غلات و کاربرد آن در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
86 مروری بر اتوماسیون مبارزه با آفات و علف های هرز در مزرعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 مروری بر تاثیر نانومواد در ترکیب بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
88 مروری جامع بر حسگرهای نیرو - گشتاور جهت اندازه گیری نیروها و ممان های وارد بر ادوات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
89 مروری جامع بر روش های اندازه گیری مصرف سوخت تراکتور و عوامل مؤثر بر میزان مصرف سوخت طی عملیات مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
90 مروری جامع بر روش های اندازه گیری و عوامل مؤثر بر میزان سست شدگی خاک طی عملیات مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
91 مروری جامع بر روش های اندازه گیری و عوامل موثر بر میزان خرد شدگی خاک طی عملیات مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
92 مروری جامع بر روشهای اندازهگیری شدت جریان سیالات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
93 مطالعه ای جامع در خصوص مد لهای پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
94 مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی مواد خارجی از تخمه کدو آجیلی توسط دستگاه جداکننده میز ثقلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
95 مطالعه تاثیر سرعت لغزشی بر روی ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک در سه بافت خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
96 مطالعه جامع استفاده از زیر شکن های کج ساق برای از بین بردن تراکم خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
97 مطالعه خواص رئولوژی سیب زمینی به صورت انبارمانی در آزمون بارگذاری سه محوری و تک محوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
98 مقایسه افت فشار در لوله های انتقال گندم در دو حالت زانویی 45 و 90 درجه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 مقایسه تاثیرکود دامی و ورمی کمپوست بر مدول الاستیسیته خاک لومی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
100 مقایسه تراکم خاک در زیر تایر تراکتور به روش المان محدود و سنسورهای جابجایی سنج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
101 مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
102 مقایسه نیروی مقاوم کششی و انرژی کولتیواتورهای متداول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
103 وسیله ازمایشگاهی برای اندازه گیری پارامترهای نشست خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی