دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده

دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده

Dr. Ezzat Askari

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مکانیکی دانه جو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 3
2 بررسی اثر سرعت خطی کوبنده و رطوبت محصول روی تلفات و ضایعات کوبش ارقام متداول برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
3 بررسی اثر سرعت خطی کوبنده و رطوبت محصول روی تلفات و ضایعات کوبش ارقام متداول برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
4 بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
5 تعیین زاویه استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 3
6 تعیین زاویه استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 3
7 تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 2
8 تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 2
9 خشک کردن لیموترش با روش هوای گرم تحت تاثیر پیش تیمار فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 2
10 شناسایی آفات مرکبات با به کارگیری پهپاد و روش های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
11 طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 1
12 ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون و ارزیابی یک خرمنکوب آزمایشگاهی در کوبش چند رقم گندم (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 آزمون و ارزیابی یک خرمنکوب آزمایشگاهی در کوبش چند رقم گندم (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 آزمون و ارزیابی یک واحد کوبش تک بوته برنج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 آزمون یک واحد کوبش آزمایشگاهی با سه رقم جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثرسرعت بارگذاری ، اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی نارنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثرسرعت بارگذاری و اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی نارنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 ارتباط توان مورد نیاز و ظرفیت یک نقاله پیچی با سرعت دورانی محور مارپیچ و زاویه تمایل نقاله درآزمایش با چند رقم شلتوک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 ارزیابی یک دستگاه جداکننده نیوماتیکی گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی یک کاوشگرتک تیغه ای مقاومت مکانیکی پروفیل خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
10 بررسی اثر برخی عوامل دخیل در پاربویلینگ بر راندمان تبدیل و درجه سفیدی دو رقم شلتوک متداول استانگیلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
11 بررسی اثر رطوبت بر سرعت حد دانه در چند رقم متداول شلتوک برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی اثر رطوبت و ابعاد دانه بر سرعت حد دو رقم عدس متداول ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 بررسی انتقال جرم داخلی خارجی برگه های سیب در استراتژی های مختلف خشک کردن به روش ترکیبی هوای گرم - مادون قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
14 بررسی تاثیر برخی عوامل بر راندمان برنج سالم در دو رقم متداول استان گیلان طی فرایند نیم پزکردن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بررسی تاثیر درجه حرارت خشک کردن و محتوای رطوبت نهایی دانه برضایعات حاصل از تبدیل چندرقم برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بررسی راندمان حرارتی کلکتور صفحه تخت براساس طرح و جنس صفحه جاذب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
18 بررسی روش غیر مخرب ضربه برای ارزیابی سفتی میوه جات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی سرعت حد دانه در چند رقم شلتوک متداول استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی سرعت حددانه دربرخی از ارقام متداول گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
21 بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی شلتوک برنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی عملکرد یک خوشه کوب آزمایشگاهی در آزمون با محصول جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
23 بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات دو رقم متداول برنج جهت ارتقاء راندمان تولید در کشاورزی نوین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی عوامل موثربراستحکام فشاری وارد بردانه درارقام متداول برنج دراستان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
25 بررسی نیروی جانبی وارد بر جدارهی مخزن از طرف توده دانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 بررسی نیروی فشاری (نرمال) وارد بر کف مخزن از طرف توده دانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
27 پیش بینی برخی خواص مکانیکی شلتوک تحت باراستاتیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
28 تاثیر استراتژی های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انرژی یک خشک کن ترکیبی هوای گرم - مادون قرمز: مطالعه موردی سیب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
29 تاثیر برخی عوامل بر بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
30 تاثیر برخی عوامل بر عملکرد یک خوشه کوب آزمایشگاهی در آزمایش با دو رقم جو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
31 تاثیر رطوبت اولیه دانه و دمای مرحله استراحت دهی بر میزان ترک در توده دانه برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 تاثیر رطوبت اولیه دانه و دمای مرحله استراحت دهی بر میزان ترک در توده دانه برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر فرم و جنس جاذب بر دمای خروجی یک کالکتور خورشیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
34 تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
35 تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره درصد دانه های خرد حاصل از پوست گیری و سفید کنی دو رقم متداول شلتوک در استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
36 تشخیص بیماری بلاست گیاه برنج بر اساس فن آوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
37 تشخیص میوه مرکبات آفتزده با استفاده از شبکه عصبی پیچشی به روش یادگیری انتقالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
38 تعیین بازده دستگاه جداکننده استوانه ای در جداسازی دانه های شکسته برنج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
39 تعیین برخی خواص فیزیکی ارقام مختلف برنج سفید (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
40 تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی نارنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی نارنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 تعیین خواص آئرودینامیکی سه رقم دانه برنج در دو حالت مختلف دانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
43 تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه شلتوک بر روی سطوح مختلف (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی دانه گندم بر روی سطوح تماس مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
45 تعیین گرمای ویژه کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
46 تعیین مدل رگرسیون ظرفیت انتقال و توان مورد نیاز یک نقاله مارپیچی در آزمایش با چند رقم شلتوک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
47 تعیین مدل رگرسیونی ارتباط مقاومت توده ی دانه شلتوک با برخی از عوامل در مقابل جریان هوا (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
48 جداسازی دانه های برنج شکسته از برنج سالم رقم طارم محلی توسط دستگاه جداکننده ی استوانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
49 دسته بندی توده دانه برنج با کمک پردازش تصاویر تک دانه در دو و سه کلاس کیفی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 دسته بندی توده دانه برنج با کمک پردازش تصاویر تک دانه در دو و سه کلاس کیفی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 سامانه تشخیص آفات مرکبات با استفاده از مذل یادگیری عمیق آلکس نت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
52 شناسایی آفت حلزون در باغ مرکبات با بکارگیری شبکه عصبی پیچشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
53 ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 طراحی ساخت و کالیبراسیون سیستم اندازه گیری باردینامیکی سرعت واقعی و لغزش چرخهای محرک تراکتور MF-285 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
55 طراحی و ساخت دینامومتر س همحوره ادوات خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
56 طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذ سنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
57 مدل پیشبینی راندمان برنج سالم، راندمان تبدیل و درجه سفیدی در فرآیند پاربویلینگ توسط رگرسیون خطی چندمتغیره گام به گام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
58 مدل سازی خشک کردن لایه نازک و بررسی ترکیبات زیست فعال در خشک کردن ترکیبی (هوای گرم - مادون قرمز) سیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
59 مروری بر رو شهای اندازه گیری توسعه داده شده به منظور انداز هگیری مزرعه ای مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
60 مروری بر مطالعات انجام شده بر روی انرژی های تجدید پذیر و نقش آنها بر کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین 47 ساله
61 مزایا و معایب گیاهان انرژی زا (جهت تولید سوخت های زیستی) مطالعه موردی میسکانتوس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
62 مقایسه دو روش کوبش جریان محوری و سر تغذیه برای برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
63 مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
64 وینوور (جداکننده نیوماتیکی) در مقایسه با جداکننده های مکانیکی محصولات کشاورزی و ارزیابی آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی