دکتر مجتبی سوختانلو

دکتر مجتبی سوختانلو دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مجتبی سوختانلو

Dr. Mojtaba Sookhtanlo

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دانش کشاورزان دشت مغان از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی برای سلامت جامعه، محیط‌زیست و امنیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی میزان آسیب پذیری بهره برداران از خشکسالی و تحلیل مولفه های تبیین کننده مدیریت بحران خشکسالی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 33
3 Factors Determining the Adoption of the Pressurized Irrigation Systems by Farmers in Ardabil Province (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی رفتار زیست محیطی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم کشاورزی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر مشارکت های مردمی در طرح های عمران روستایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
6 بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 1
7 تاثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی بر رضایت آموزشی با واسط هگری انگیزه تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 42
8 تحلیل اثر بخشی نظام آموزش عالی کشاورزی بر پرورش قابلیت های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 6
9 تحلیل ادراک از خطر سلامتی آفتکشهای شیمیایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، میان کشاورزان ذرتکار استان اردبیل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
10 تحلیل تفاوت های جنسیتی بر تمایل به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 8
11 تحلیل رفتار ایمنی - بهداشتی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
12 تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت، از سوی دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 1
13 تحلیل ساختار بازار و روش‌های بازاریابی محصول زغال‏اخته با تاکید بر نقش دلالان در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
14 تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی سرپرست خانوار در شهرستان سراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 9، شماره: 17
15 تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار ارتباطی کشاورزان دامدار ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
16 راهبردهای تعیین کننده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
17 شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتریان صنعت مبلمان خانگی (مطالعه مورد: شهر رشت) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 1
18 مولفه های اثرگذار مدیریت ریسک تولید بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کشاورزان ذرت کار دشت مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
19 مهمترین پیش بینی کننده های ریسک سلامتی کشاورزان در مصرف سموم شیمیایی (مورد مطالعه کشاورزان سیب زمینی کار استان اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 1
20 نگرش و کاربست عملیات حفاظت آب و خاک توسط کشاورزان حوزه آبخیز تلخه رود شهرستان هریس، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیرات نوسانات آب و هوایی و آسیبپذیری خشکسالی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان مشهد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
2 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در اراضی بهره برداران خرده مالکی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 ارزیابی یکنواختی توزیع آب سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در اراضی بهره برداران خرده مالکی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
4 بررسی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فعالیت های مرتبط با کشاورزی (مورد مطالعه : کشاورزان شهرستان تالش ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 بررسی چالش های عمده بازاریابی گیاه دارویی زغال اخته (.Cornus mas L) در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
6 بررسی روشهای منتخب بازاریابی میان تولیدکنندگان زغالاخته و نقش دلالان در بازاریابی محصول (مطالعه موردی: تولیدکنندگان زغال اخته شهرستان کلیبر) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی شاخص های آسیب پذیری اجتماعی طی خشکسالی، میان کشاورزان گندمکار شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 بررسی شاخص های موثر برتوان سازگاری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی عوامل موثر بر توانمندی کشاورزان گندمکار نسبت به تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی مؤلفه های ریسک تولید گندم در میان کشاورزان گندم کار شهرستان مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی مدیریتی انواع پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلات دشت مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی موانع و مشکلات زنان روستایی جهت شرکت در دوره های آموزشی ترویجی - مطالعه موردی: روستای سمقاور از توابع شهرستان کمیجان استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 بررسی میزان ضایعات در مراحل تولید گندم، میان کشاورزان گندم کار بخش رضویه در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 تاثیر مولفه های آموزش عالی کشاورزی بر بروز ویژگی های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
15 تاثیر مولفه های آموزش عالی کشاورزی بر بروز ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
16 تبیین شاخص های اثرگذار و راهکارهای پیش رو در مدیریت کاهش ضایعات سیب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 تبیین علل عدم تمایل به پذیرش روشهای آبیاری تحت فشار، ازدیدگاه کشاورزان استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
18 تبیین مدل مفهومی رفتار مدیریت بازاریابی، میان تولیدکنندگان گیاه دارویی زغال اخته (.Cornus mas L) در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
19 تبیین نقش پارادایم های مکانیزاسیون کشاورزی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 تحلیل اسنادی نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
21 تحلیل اسنادی نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
22 تحلیل عوامل موثر بر میزان ضایعات ایجاد شده در مراحل تولید سیب، میان باغداران شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
23 تحلیل مؤلفه های گردشگری روستایی جهت بهبود توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
24 تحلیل مسیر رابطه بین دانش، هنجارهای اخلاقی و نگرش کشاورزان نسبت بکارگیری سموم شیمیایی در کشاورزی(مطالعه موردی: دشت مغان، استان اردبیل. ایران). (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 تحلیل مولفه های گردشگری روستایی جهت بهبود توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 ترویج کودهای زیستی در راستای حفظ محیط زیست: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 تعیین سطح ریسک گریزی تولید در میان ذرت کاران دشت مغان استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
28 چالش های توسعه کسب و کارهای خانگی، به عنوان راهبرد برتر اشتغال آفرینی در میان زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
29 شناسایی انواع آسیب های شغلی شاخص در کشت انگور، میان باغداران استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 شناسایی شاخص های آسیب پذیری اقتصادی میان کشاورزان در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: کشاورزان گندم کار استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
31 شناسایی مهم ترین پارامترهای فنی، اجتماعی و اقتصادی جهت آسیب پذیری خشکسالی کشاورزان بر اساس روش دلفی (مطالعه موردی: کارشناسان کشاورزی در شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 ضرورت مدیریت کاهش ضایعت تولید محصول گندم در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 عملیات مدیریت کاهش ضایعات سیب، میان باغداران شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
34 مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی، راهکاری برتر جهت توسعه اقتصاد کشاورزی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
35 منابع کسب اطلاعات و رفتار زیست محیطی کشاورزان گوجه فرنگی کار در دفع باقیمانده سموم شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
36 مهمترین مولفه های روانشناختی اثرگذار بر رفتار حفاظت از آب، میان کشاورزان شهرستان سراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 نقش تشکل های غیر دولتی (NGOs) در تقویت الزامات توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
38 نقش عناصر آمیخته بازاریابی4P بر رونق بازاریابی گیاه دارویی زغال اخته، جهت توسعه پایدار اقتصادی شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار