دکتر معراج شرری

دکتر معراج شرری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر معراج شرری

Dr. Meraj Sharari

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
2 ارزیابی و مقایسه پیوستگی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
3 بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط با استفاده از دیگ پخت و تولید نانوکریستال سلولز از الیاف بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 2
4 برآورد دبی های حداقل ماهانه با دوره بازگشت های مختلف در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 24
5 بررسی امکان استفاده ازترکیب الیاف بازیافتی مختلف در ساخت کاغذ بسته بندی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 1
6 بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف های هرز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی امکان ساخت تخته فیبر از الیاف بازیافت شده از ضایعات MDF و کاغذ باطله و تاثیر مصرف چسب پلی وینیل استات بر ویژگی های کاربردی آن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
9 بررسی عملکرد خمشی چندسازه ساختمانی با لایه های چوبی متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر و تقویت شده با پیچ و میخ (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 1
10 بهبود ظرفیت لنگر خمشی اتصال های فارسی قاب ساخته شده با MDF تحت بار کشش قطری با استفاده از پین فشرده صنوبر (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 4
11 تاثیر تقویت چندسازه ساختمانی با لایه های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
12 تاثیر فرایند بازیافت بر ویژگی های شیمیایی و خاصیت تر شوندگی الیاف حاصل از پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 4
13 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
14 تأثیر علف‌کش‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز و دهیدروژناز خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 8، شماره: 1
15 تحلیل شدت و تداوم دوره های خشک و مرطوب بر اساس شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر- تعرق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
16 تعیین رویکرد ذی نفعان دولتی و محلی در تصمیم گیری مشارکتی برای اقدامات آبخیزداری حوضه انارچای مشگین شهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
17 تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
18 تعیین ویژگی های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه های مختلف جریان رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
19 شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
20 کمی سازی ساختار مکانی توده های جنگلی ارس در منطقه کندرق خلخال (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
21 مطالعه رفتار زیست تخریب پذیری نانوکامپوزیت های پلی وینیل الکل- نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
22 معرفی مفهوم یکپارچگی بوم شناختی آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 6، شماره: 23
23 مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی (PPR) در تعیین نگرش ذینفعان به تغییر اقدامات کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
24 واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تاثیر احداث سد در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرپذیری ویژگی های جنگل شناسی از اعمال شیوه های مدیریتی متفاوت در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
2 اثرتلقیح باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه گندم آذر 2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 ارزیابی پتانسیل کاغذدهی سه گونه علفی بومی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 ارزیابی تولید سوخت زیستی از کاه گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
5 استفاده از پسماندهای کشاورزی به عنوان ماده اولیه در صنایع خمیر و کاغذ و پانل های چوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 استفاده از نانومواد سلولزی برای تصفیه و حذف آلاینده های منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 برآورد شاخص PI برای گروه های مختلف شاغل در تعدادی از روستاهای دامنه شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
8 بررسی امکان جایگزینی مواد پلاستیکی توسط نانوفیبرهای سلولزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی پتانسیل پسماندهای کشاورزی دریک زیست پالایشگاه تلفیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی تاثیر بیوچار بر زیست پالایی فنانترن توسط قارچ فانروکت کریزوسپوریوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی تاثیر حشره کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژنازخاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
13 بررسی تاثیر علف کش های مختلف بر فعالیت آنزیم های اوره آز و دهیدروژناز خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
14 بررسی تولید خمیر کاغذ از الیاف گیاه استبرق با استفاده از فرآیند سودا-آنتراکینون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی خواص فیزیکیوآناتومیکی چوب استبرق جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی شاخص های زیستی خاک آلوده به نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 بررسی عوامل موثر بر مرزهای رویشی در جنگل های کوهستانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه گندم بر ویژگی های خمیر کاغذ در یک سیستم پالایشگاه زیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
19 تاثیر عوامل تولید بر بهره وری نیروی کار با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 تاثیر فرآوری قارچی بر میزان پروتئین خاک اره صنوبر، تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 تاثیرات استفاده از مواد فعال سطحی بر بهبود راندمان کارخانه های کاغذسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 تحلیل تغییرات شاخص های حدی اقلیمی نمایه ساده شدت روزانه و تعداد روزهای با بارش سنگین در ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه، گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
23 تحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
24 تعیین مولفه های مهم مشارکت بهره برداران در فعالیتهای حفاظت آب و خاک در برخی روستاهای دامنه سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
26 تکنولوژی فرصت یا تهدیدی برای محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 تکنولوژی هایی برای افزایش کارایی فرآیندهای تیمار زیستی پساب کارخانه خمیرکاغذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
28 جدا سازی و شناسایی میکروارگانیسم های تجزیه کننده فنانترن از خاک آلوده نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
29 روش بیولوژیکی تصفیه پساب کارخانه خمیرکاغذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
30 عوامل تولید و بهره وری سرمایه درکارخانه تولید خمیر و کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 کاربرد سورفاکتانت ها در فرایند خمیر سازی سودا از مخلوط پهن برگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 محاسبه شاخص سطح برگ (LAI) به کمک دستگاه Laipen (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 مطالعه ی تاثیر فرآوری قارچی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده ی خشک خاک اره صنوبر به روش in vitro میکروسکوپی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 ویژگی های خمیر کاغذ تولید شده از گیاه استبرق با استفاده از فرآیند حلال آلی مونواتانول آمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست