دکتر یونس زاهدی

دکتر یونس زاهدی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر یونس زاهدی

Dr. Younes Zahedi

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش امید به زندگی و تاب آوری مادران کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
2 ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتیولیز پروتیین های میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 1
4 Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 3
5 بررسی تغییرات کیفی گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی اوژنول و گلیسیریدهای اسید بوتیریک (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 33، شماره: 3
6 پیش تیمار اکوتیپ ایرانی ماریتیغال با امواج مایکروویو و تاثیر آن بر کیفیت روغن استخراجی از دانه قلعه بابک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
7 تاثیر افزودن کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت بر خواص فیزیکی-شیمیایی و حرارتی فیلم زیست تخریب پذیر موسیلاژ دانه ریحان (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 145
8 تاثیر اوژنول و گلیسیریدهای اسید بوتیریک بر خواص کیفی و حسی گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 133
9 توالی یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام های اهلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 2
10 تهیه و مطالعه ویژگی های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 2
11 مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سینه ای (Longissimus thoracis) و دو سر ران (Biceps femoris) شتر یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی مواد غذایی با سم قارچی پاتولین، مخاطرات و روش های مقابله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 ارزشمندسازی محصولات جانبی شیلات: چالش ها و نگرانیهای فنی صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
3 استخراج ترکیبات با ارزش بالا از پسماندهای صنایع غذایی و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
4 استفاده از پرورش شتر در جهت حفظ منابع طبیعی و داشتن سیستم تولیدی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 استفاده از پسماند کارخانجات صنایع غذایی در تولید محصولات با ارزش دارویی و خوراکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
6 استفاده از پوشش های خوراکی روی میوه ها و سبزی های تازه، برش خورده و کم فرایند شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه ای: مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 استفاده از نانوکیتوزان برای ریزپوشانی مواد زیست فعال و غذا-دارو (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیوپلیمرها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 انواع سموم قارچی، مواد غذایی هدف و گستره جغرافیایی توزیع (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بازیافت و مصارف پسماندهای کارخانجات صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
12 بررسی پتانسیل تولید بسته بندی های زیست تخریب پذیر از ضایعات و بقایای فراورش مواد گیاهی و دامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
13 بررسی تغییرات پروتیوم در عضله دو سر ران شتر در دوره نگهداری پس از کشتار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی خصوصیات ضدمیکروبی اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) روی برخی از پاتوژن های غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 پروتیومیکس و کاربرد آن در علم گوشت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 تاثیر افزودن کربوکسی متیل سلولز و نانو رس بر ویژگی های وابسته به آب فیلم خوراکی صمغ دانه ریحان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 تغلیظ انجمادی: مزایا، معایب و کاربرد در صنعت غذا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 تفاوت ترکیب شیمیایی غذاهای فرآوری شده مرسوم و ارگانیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 خواص مکانیکی و رنگی نانوکامپوزیت های تهیه شده از صمغ دانه ریحان حاوی CMC و نانو رس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 خواص مکانیکی، جذب UV و آنتی باکتریال فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو
21 روشهای کاهش یا جایگزینی نیترات و نیتریت در فراورده های گوشتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 زباله ها و محصولات جانبی: منابع آتی کاروتنوئیدها برای اهداف بیوتکنولوژیکی و برنامه های سلامت بخشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
23 سم قارچی آفلاتوکسین: تنوع سم، مواد غذایی آلوده شده و مخاطرات سلامتی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
24 ظرفیت آنتی اکسیدانی محصولات حاصل از کشاورزی ارگانیک و مرسوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 عوامل موثر بر خرید غذاهای ارگانیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 کاربرد بیوپلیمرهای سبز بدست آمده از محصولات جانبی کارخانجات به عنوان مواد دیواره در ریزپوشانی به روش خشک کردن پاششی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 کاربرد جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
28 کاربرد عصاره هندوانه کوهی نانوکپسوله شده در تهیه ژله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران
29 کاربرد و نقش اکسید روی در بسته بندی های زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی بسته بندیهای پلاستیکی با بسته بندیهای زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 کیفیت تغذیه ای و ایمنی غذاهای ارگانیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 گوشت شتر به عنوان گوشتی ارگانیک: ویژگی ها، سرانه تولید و جایگاه آن در سبد تغذیه ای مردم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 ماریناد کردن گوشت: مکانیسم عمل، روش ها و مزایا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 مروری بر ویژگی ها، توزیع جغرافیایی و بیماریزایی سم قارچی اکراتوکسین A (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 مزایا و معایب پلاستیک های زیست تخریب پذیر در صیانت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 نانوانکپسولاسیون عصاره هندوانه کوهی از طریق نانولیپوزوم سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران
37 نقش آنزیم های داخلی در ترد شدن گوشت در دوره پس از کشتار (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی