دکتر لیدا فتوحی

دکتر لیدا فتوحی

دکتر لیدا فتوحی

Dr. Lida Fotouhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.