پرویز قزلو

 پرویز  قزلو

پرویز قزلو

Parviz Ghezellou

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.