دکتر وامق رسولی

دکتر وامق رسولی استاد ممتاز، دانشگاه داکوتای شمالی-آمریکا

دکتر وامق رسولی

Dr. Vamegh Rasouli

استاد ممتاز، دانشگاه داکوتای شمالی-آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.