دکتر فریدون سلیمانی

دکتر فریدون سلیمانی استادیار علوم مهندسی آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

دکتر فریدون سلیمانی

Dr. Fereydoun Soleymani

استادیار علوم مهندسی آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد چند افزودنی بر زمان شروع و ضریب رواناب در شرایط مختلف و شبیه سازی باران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
2 برآورد جریان زیرقشری در حوزه های آبخیز آبگلال و مرغاب در استان خوزستان با استفاده از مدل Salas (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی نقش گوراب در تامین آب روستاهای مناطق بیابانی خوزستان (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 7، شماره: 3
4 پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش خندقی با استفاده از منطق فازی (حوزه آبخیز قلعه گرگ شوشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
5 تعیین عوامل موثر بر گسترش آبکندهای حوزهی آبخیز مدرس شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 5
6 توسعه و ارزیابی فناوری های نوین تثبیت خاک در کاهش آبدوی و مهار فرسایش، پایدار سازی دیواره زهکش ها و عرصه های پرشیب در اراضی طرح ولایت خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
7 ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
8 مدل سازی منحنی تداوم جریان ماهانه به روش رگرسیون غیرخطی برای حوضه های بدون آمار استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 9، شماره: 4
9 مطالعه آبرفت های مستعد مناطق نیمه خشک با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک جهت احداث سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی تاب آوری شهر ایلام در برابر مخاطره سیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی عملکرد عملیات بیولوژیی طرح های ابخیزداری در حوضه کارون مطالعه موردی حوزه ابخیز دره خرسان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 ارزیابی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی جریان حوزه آبخیز مرغاب (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 ارزیابی متغیرهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 بررسی آزمایشگاهی امکان کاربرد مخلوط های خاک-سیمان-میکروسیلیس برای ساخت آجر در مناطق محروم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
6 بررسی اثر مدیریت چرا در توسعه پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع زاگرس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 بررسی اثرات فعالیت های عمرانی و مدیریت ناکارآمد سرزمینی حوضه کوپال در خشک شدن هورهای جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
8 بررسی امکان استفاده از مخلوط های خاک و سیمان برای ساخت بند های خشکه چین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
9 بررسی بادهای فرساینده مولد گردوغبار داخلی شهر اهواز با کاربرد نمودار گل ماسه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
10 بررسی توالیهای رسوبی پهنه ساحلی استان خوزستان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
11 بررسی ژئوالکتریکی وضعیت آب های زیرزمینی حوزه آبخیز آبگلال باغملک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی سازه های مکانیکی و بیومکانیکی در حوزه ابخیز دره خرسان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 بررسی مقاومت و دوام مخلوط های خاک سیمان برای ساخت سازه های رودخانه ای و جایگزین ریپ رپ (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی میزان هدر رفت آب از طریق جریان زیرسطحی در رودخانه های با دبی پایه کم (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز کوپال در تشدید کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
16 بررسی وضعیت پوشش گیاهی، خاک و پارامترهای اقلیمی حوضه معرف و زوجی شوش، استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 پهنه بندی پارامترهای موثر بر فرسایش آبکندی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی حوضه شهید مدرس - استان خوزستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 پیش بینی دبی های اوج ناشی از شکست سد توسط هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 تاثیر ارتفاع رسوب بر كاهش تغذیه در بندهای تغذیه ای كوتاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
20 تحلیل آنالیز شیمیایی رسوبات تپه های ماسه ای شمال بستان - غرب خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
21 تحلیل آنالیز های شیمیایی رسوبات تپه های ماسه ای شمال بستان - غرب خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
22 چالش های بالادست حوزه های آبخیز مشرف به پهنه های بحرانی گرد وغبار در جنوب و جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
23 ضرورت توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 مدل سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 معرفی، فرصتها و چالشهای حوضه معرف و زوجی شوش، استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست