دکتر سمانه نگاه

دکتر سمانه نگاه اداره کل هواشناسی گیلان

دکتر سمانه نگاه

Dr. Samaneh Negah

اداره کل هواشناسی گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی کانون های جدید گردوخاک گسترش یافته در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی و واسنجی برآورد شدت بارش رادار گیلان با استفاده از داده های ایستگاه های زمینی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
3 رفتارشناسی باد در ایستگاه های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت های محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
4 سازوکار شکل گیری باد گپ منجیل از دیدگاه همدید-دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 4
5 سازوکار شکل گیری باد گرمش در البرز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
6 شبیه سازی ریزگردهای گسیل شده ازصحرای ترکمنستان به کرانه های جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
7 کم‌فشارهای گرمایی فلات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 41
8 واکاوی الگوی بادهای غالب فصل گرم در دشت های ایران مرکزی (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 1
9 واکاوی توزیع مکانی کانون های تمرکز ارتفاع برف ابر سنگین در جلگه گیلان با استفاده از مدل WRF (سامانه های برف سنگین سال های 1383 و 1386 و 1392) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
10 واکاوی ساز و کار رخداد مخاطره برف های سنگین جلگه ی گیلان در نیم سده اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی تغییر در رژیم بارش بندرانزلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
2 بهمن، پیش آگاهی جوی و نقش آن در فرماندهی پیشگیری تبدیل مخاطره به حادثه مطالعه موردی بهمن آذر 1396 اشترانکوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
3 پدیده بی سابقه گردوخاک گسترش یافته به استان گیلان8 الی 24 شهریور 1397 وچشم اندازآینده جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل مردم محور
4 پیامدهای تغییر آبوهوا در منطقه آسیای میانه و اثر آن بر محیط زیست کرانه جنوبی دریای کاسپین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
5 روند نابهنجاری و حدی شدن آب وهوای گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
6 سازوکار نفوذ و گسترش غبار به کرانه جنوب غربی دریای کاسپین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 شناسائی الگوی مکانی و پهنهبندی ریسک برف در گسترهی جلگهی مرکزی گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
8 مدیریت بهنگام و یکپارچه در بحران خشکسالی با استفاده از پیش آگاهی های جوی مطالعه موردی خشکسالی سال زراعی 1396-97 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE