دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی

دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی

عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نقد درون گفتمانی ایده علم دینی» در بوته نقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 8، شماره: 16
2 آیا علوم انسانی را می توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 7
3 آینده علوم انسانی اسلامی در ایران؛ تحقیقی مبتنی بر تحلیل روند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 14، شماره: 1
4 ارزیابی الگوی تاسیسی علم دینی دکتر خسرو باقری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
5 ارزیابی کاربست علم شناسی پارادایمی در پیشبرد ایده علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 5
7 الزامات نهادی مدیریتی تحول علوم انسانی در گام دوم انقلاب؛ تحلیلی بر مبنای عقلانیت نقاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 92
8 بررسی دلایل مخالفت با علم دینی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 20
9 بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 2
10 برنامه توسعه به مثابه تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 64
11 تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 73
12 درآمدی روش شناسانه بر تبیین کارکردی در جامعه شناسی دورکیم (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 56
13 دفاعی از رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود در تولید علم دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 3، شماره: 5
14 دو راهکار تولید علم دینی بر مبنای آرای دکتر سروش (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 1
15 طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 83
16 علم دینی از منظر واقعگرایی انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
17 فواید جریان‎شناسی علوم انسانی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 28
18 معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 82
19 معرفی و ارزیابی کتاب «رابطه منطقی دین و علوم کاربردی» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
20 نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسلامی درباره علم دینی با واقع گرایی معرفت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقد ادله مخالفین علم دینی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی