پروفسور طاهره شکوهی

پروفسور طاهره شکوهی Invasive Fungi Research Center(IFRC), Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

پروفسور طاهره شکوهی

Prof. Tahereh Shokohi,

Invasive Fungi Research Center(IFRC), Communicable Diseases Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.