دکتر یوسف پاشازاده

دکتر یوسف پاشازاده دانشگاه ارومیه

دکتر یوسف پاشازاده

Dr. Yousef Pashazadeh

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مسیر شغلی حرفه محور بر بهره وری با نقش میانجی دو سو توانی منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 48
2 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری کادر درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 14، شماره: 4
3 بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 3
4 بررسی نقش و میزان تاثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
5 تاثیر استراتژی تجاری تکنولوژی محور بر نوآوری با نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیک، شبکه و منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 39
6 تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری با در نظر گرفتن نقش میانجی بیگانگی شغلی در ساختارهای حرفه ای و ماشینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
7 تاثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه خشکبار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
8 رابطه نوین رویکرد صادقانه و فروتنانه رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
9 مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 31، شماره: 4
10 واکاوی تاثیر استراتژی نوآوری باز و امکان گرایی بر عملکرد نوآورانه از طریق ایجاد فرصت های کارآفرینی در استارت آپ های بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 10، شماره: 20
11 واکاوی تاثیر رویکرد مدیریت منابع انسانی پایدار بر مسئولیت پذیری اجتماعی: ارزیابی نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طراحی سازمان خلاق در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
2 ارایه مدلی به منظور تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی با استفاده از رویکردهای SWOT و FMADM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
3 بررسی ابعاد مدیریت مشارکتی در سیاستگذاریهای سازمانی و تأثیر آن بر بهرهوری منابع انسانی شرکت مخابرات (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
4 بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی با فرآیند تولید و انتقال دانش در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
5 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری گرایی با تاکید بر نقش واسطه ای تعهد سازمانی (مطالعه ی موردی : بانک صادرات استان آ.غ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 بررسی تاثیر چرخش شغلی بر خودکارآمدی کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
7 بررسی تاثیر چرخش شغلی بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
9 بررسی تاثیر عوامل مشترک کشور میزبان و مهمان بر انتخاب استراتژی ورود به بازارهای بین المللی شرکت های فعال در حوزه خشکبار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
10 بررسی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه محصول بانقش میانجی کارآفر ینی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
11 بررسی تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد مالی شرکتهای مخابرات استانهای آذربایجانشرقی و غربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
12 بررسی رابطه بین ادراک از عدالت در جبران خدمت و بهرهوری کارکنان مطالعه موردی: کارکنان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات دربانک مسکن شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
14 بررسی رابطه بین رفتار سازمانی مثبت گرا با کارافرینی سازمانی در کارکنان اموزش و پرورش ناحیه (2) ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
15 بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار در صادرات صنعت فولاد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و هوشمندسازی
16 بررسی رابطه بین مهندسی مجددوتسهیم دانش ازطریق بهبود فرآیندهای سازمانی مطالعه موردی: بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
17 بررسی رابطه توانمندسازی ساختاری و بلوغ سازمانی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در شهرداری ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 بررسی رابطه حسابداری منابع انسانی با بهروه وری کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 بررسی رابطه ساختار سازمانی و سرمایه فکری با نوآوری برای سازمان های دولتی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
20 بررسی رابطه هوش هیجانی با تعارض سازمانی و راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 بررسی موانع خصوصی سازی در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی میزان گرایش مدیران به سبک مدیریت مشارکتی در سیاستگذاریهای سازمانی و تأثیر آن بر بهرهوری منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
23 بررسی نقش استقامت مدیران در بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی نقش میانجی چابکی استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
25 بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه بین فىاوری اطلاعات و ارتباطات باتوانمند سازی کارکىان (مطالع موردی: کارکنان اداره کل پست آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 پیاده سازی سیستم بهبود زنگی کاری کارکنان QWL از طریق اسیب شناسی حوزه منابع انسانی شرکت توزیع برق اذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 تاثیر رسانه های اجتماعی و اعتبار برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان جوان محصولات آرایشی و بهداشتی ارگانیک با نقش تعدیل گر مولد بودن (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
28 تبیین تاثیرواولویت بندی رفتارهای مثبت گرای مدیران دربهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
29 تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی بر اساس ابعاد سرمایه فکری در میان هیات علمی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
30 جذب مشتریان بانکی با بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در سیستم بانکی بانک مسکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
31 رابطه بین ابعاد ارگونومی در محیط کار با بهره وری نیروی انسانی (نمونه مورد مطالعه: بانکهای مسکن استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
32 سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
33 سنجش انتظارات مشتریان افقی نوین در موفقیت سازمان (مطالعه موردی بانک دولتی در سطح استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
34 سنجش رضایت مشتریان چالش پایان ناپذیر مدیران در موفقیت سازمان ها (مطالعه موردی بانک دولتی در سطح استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
35 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری (مطالعه موردی :شهرستان ارومیه ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
36 مروری نظام مند بر ایجاد تصویر ماندگار و برند سازی گردشکری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری
37 نقش رهبری دیجیتال در تحول دیجیتال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت پویا، اقتصاد دانش بنیان
38 واکاوی نقش درگیری مشتری و مولد بودن در تاثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار خرید مصرفکنندگان جوان (مطالعه موردی: محصولات آرایشی بهداشتی ارگانیک ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام