دکتر شهربانو عریان

دکتر شهربانو عریان عضواستاد گروه آموزشی علوم جانوری دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

دکتر شهربانو عریان

Dr. Shahrbanoo Oryan

عضواستاد گروه آموزشی علوم جانوری دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 2
2 Assessment of the Anti-apoptotic Effects of Peganum harmala Leaf Extract on Type ۲ Diabetes in the Kidney of Male Wistar Rats (دریافت مقاله) مجله بیوشیمی پزشکی دوره: 8، شماره: 2
3 اثر آدنین بر ترکیب شیمیایی سرم و اسمولالیته ادراری در موشهای نر تازه تولد یافته نژاد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 10، شماره: 38
4 اثر سیستم کانابینوییدی ناحیه CA ۱ هیپوکامپ پشتی بر حافظه موشهای صحرایی حساس شده با نیکوتین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 2
5 اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان اسپند و دارفلفل بر میزان پروفایل های لیپیدی خون در موش نر نژاد NMRI (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 5
6 اثر گیرنده های آدرنرژیک آلفا-۲ هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با WIN۵۵,۲۱۲-۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 4، شماره: 3
7 اثر میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus) بر کنترل قند و انسولین در رت های نر نژاد ویستار دیابتی شده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
8 اثر نانوذرات اکسید منیزیم بر مولفه های استرس اکسیداتیو برای بهبود بیماری آلزایمر در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 5
9 اثر هیستامین بر روی رفتارهای شبه اضطرابی در رتهای طبیعی و حساس به مرفین (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 1
10 اثرات انسداد مجرای صفراوی بر مورفولوژی ناحیه حرکتی قشر مغز و میزان پروتیین کانال های آب نوع چهار در موش های صحرایی نر بالغ (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 6، شماره: 1
11 اثرات ژل رویال بر درصد سلول های آپوپتوزی و بیان ژن های آپوپتوزی بافت بیضه در موش های نر نژاد Balb/c تیمار شده با داروی دانوروبیسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 220
12 اثرات ضد التهابی نانوذرات اکسید ایتریوم بر فیبروز کبدی در موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 12، شماره: 1
13 اثرات ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه در موش نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 7
14 ارزیابی تداخل عملکرد مورفین و سیستم β-آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 91
15 اندازه گیری کمی و کیفی عصاره الکی برگ و دانه گیاه اسپند و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 13، شماره: 52
16 Endocannabinoid System and TRPV۱ Receptors in the Dorsal Hippocampus of the Rats Modulate Anxiety-like Behaviors (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 3
17 Interaction between the antioxidant activity of curcumin and cholinergic system on memory retention in adult male Wistar rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 4
18 Investigating the Effect of Stable Glutamine on the Neuronal Differentiation of PC-۱۲ Cells in ۲D- and ۳D-Culture Media (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 14، شماره: 1
19 Possible Modulation of the Anexiogenic Effects of Vitex Agnus-castus by the Serotonergic System (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
20 The Effect of GnRH and Naloxone on Serum Level Variations of FSH, LH and Testosterone Induced by Morphine Administration in Male wistar Rats. (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 15، شماره: 58
21 The effect of intracerebroventricular administration of neuropeptide Y on reproductive axis function in the male Wistar rats: Involvement of hypothalamic KiSS۱/GPR۵۴ system (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 11، شماره: 3
22 بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
23 بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده TRPV۱ در ناحیه CA۱ هیپوکامپ بر رفتارهای شبه-اضطرابی موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی اثر سندروم کلستاز برتغییرات بافتی هسته های مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس مغز موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی اثر عصاره متانولی پگانوم هارمالا و هارمین بر آسیب بافتی ناشی از دیابت در کلیه رتهای نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
26 بررسی اثر کلرید کادمیوم در دوران جنینی بر گناد نر و مطالعه هیستولوژیکی در دوران بلوغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 6، شماره: 23
27 بررسی اثر متقابل سیستم های دوپامینرژیک وگابائرژیک بر اخذ آب در رت های نر نژاد ویستار حساس شده به مورفین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی اثر محافظتی عصاره دانه خرفه(Portulaca oleraceae) بر آسیب بافت بیضه القا شده توسط کلرید کادمیوم در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 16، شماره: 3
29 بررسی اثر مزمن کلرور روی بر محور هیپوفیز گناد در موش Rat ماده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 21
30 بررسی اثرات به کارگیری باکلوفن (آگونیست رسپتور GABA-B) به تنهایی و همراه با LRH-A و متا کلوپرامید بر آزاد سازی GTH-I در ماهی کپور (.Cyprinus carpioL) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
31 بررسی اثرات مزمن توکسیک فلز روی zn بر محور هورمونهای هیپوفیز، بیضه DHEA,Testosterone, LH, FSH در موش صحرائی نر بالغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 18
32 بررسی اثرات ناشی از استرس کلرور سدیم روی قندخون و هورمون کورتیزول در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
33 بررسی بافت شناسی و روند رسیدگی جنسی تخمدان ماهی سیم1905 Abramis brama orientalis Berg بوسیله القایLHRHa2 و آنتاگونیس تهای دوپامین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
34 بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 2، شماره: 1
35 بررسی تداخل گیرنده های NMDA هسته اکومبنس با گیرنده های موسکارینی در حافظه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 1
36 بررسی تغییرات سطوح هورمون های ۱۷β-estradiol و ۱۷α-Hydroxyprogeterone طی کاربرد آگونیست و آنتاگونیست های دوپامینرژیک و آدرنرژیک به همراه GnRHa و Ovaprim در ماهی سفید Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 1
37 بررسی سطح گنادبوتروپین نوع دوم در سرم خون ماهی سیم ماده (Abramis brama orientalis پس از تزریق (LHRHa(2 و آنتاگونیست های دوپامین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
38 بررسی مقایسه ای اثر هارمین و آگونیست گرلین بر ترشح انسولین و c - پپتید (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 10، شماره: 40
39 بررسی ن وسانات پروژسترون طی اولین سیکل رهاسازی مواد تناسلی در صدف Pinctada radiata (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
40 تاثیر ترکیب جدیدی از فنانترولین بر میزان تستوسترون و اثرات ضد باروری آن در موش های نر بالغ نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 11، شماره: 42
41 تاثیر روغن دانه کتان بر فرآیند حافظه در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 8
42 تاثیر عصاره گیاه فنل بر بهبود اختلالات حافظه ایجاد شده در مدل تجربی بیماری الزایمر القاء شده با بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 1
43 تاثیر غلظت سیتوتوکسیک هورمون تستوسترون بر بیان ژن های Bax، Bcl۲ و CD۸۲/KAI۱ در سلول های آدنوکارسینومای کولورکتال (HT۲۹) و گلایوبلاستومای مغزی (A۱۷۲) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 11
44 تاثیر کافیین بر مورفولوژی جنین و سیستم تولیدمثل در رت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 4
45 تاثیر گیرنده های گابای هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با آگونیست گیرنده های کانابینوییدی CB1 در موش کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
46 تاثیر میان کنش مورفین، گلوکز و کانال های پتاسیمی حساس به ATP، بر فرآیند تثبیت مکان شرطی شده ناشی از مورفین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 8، شماره: 1
47 تأثیر ترکیب جدیدی از کمپلکس مس فنانترولین بر میزان هورمون تستوسترون و اثرات ضد باروری آن درموشهای نر بالغ نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 11، شماره: 1
48 تعیین LC۵۰ کلرید کبالت در ماهی کپور معمولی (Carpio Cyprinus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
49 رفتارهای شبه اضطرابی ایجادشده با هیستامین در موش های صحرایی حساس شده به مورفین (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 2
50 مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 1
51 نقش برخی از تغییرات فیزولوژیک در تغذیه ماهیان سفید (در محدوده بندرانزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
52 نقش کلستاز در ایجاد آسیب بافتی مغز در ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تجویز داخل بینی انسولین بر کاهش اختلالات شناختی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
2 اثر ضد دردی اسانس گیاه دارچین (Cinammomum zeylanicum) در موش های نر بالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه دارچین (Cinammomum zeylanicum) در موش های نر بالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثر میکروپلاستیک ها بر ساختار جمعیتی باکتری های دریایی درون بسترزی در رسوبات ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
5 اثر هپاتیک آنسفالوپاتی بر تغییرات بافتی مرکز عصبی تنفس درموشهای صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
6 اثرات هیدروکربن های نفتی بر فاکتورهای فیزیولوژیکی، رفتاری و تجمع زیستی ماهیان خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
7 Comparison effects of gonadotropin-releasing hormone analogue (Buserelin) administration at different doses with Ovaprim on ovulation and spawning induction in Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
8 Effect of 1 adrenoceptors and AT1 receptors on water intakein adult male rats (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
9 Effect of Peganum harmala’s methanolic seed extracts on reducing the liver complications caused by type II diabetes: An in vivo study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
10 STRESS-INDUCED SPATIAL MEMORY DEFICIT IS REVERSED BY BASOLATERAL AMYGDALA NMDA RECEPTOR INHIBITION IN MALE WISTAR RATS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
11 Surprising function of methanolic extracts of seed of Peganum Harmala compared with it,s leaf on apoptosis induced T2DM in pancreas of male wistar rats (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
12 The effect of Orexin type 1 receptor antagonism on Paragigantocellularis nucleus during the development of naloxone induced morphine withdrawal syndrome in male wistar rats (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
13 The effects of Juniperus excelsa s hydroalcoholic extract on passive avoidance learning and memory in male wistar rats (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
14 The effects of tamoxifen on brain tissues oxidative damage in ovariectomized rats (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
15 بررسی اثر سیستم های دوپامینرژیک بر اخذ آب در رت های نر نژاد ویستار حساس شده به مورفین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
16 بررسی اثر سیستم های گابائرژیک بر اخذ آب در رت های نر نژاد ویستار حساس شده به مورفین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
17 بررسی اثرات آلودگی آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع فلزات سنگین در بافت عضله بچه کفال ماهیان خلیج فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی اثرات آلودگی بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs ) در دو گونه از کفشک ماخیان خلیج فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی اثرات آلودگی نفت خام در ارتباط با تجمع فلزات سنگین نیکل، سرب، کادمیوم و وانادیوم در بافت عضله ماهی صافی قهوه ای (Siganus sutor) خلیج فارس (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
20 بررسی اثرات آلودگی نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس از طریق تعیین میزان تجمع فلزات سنگین نیکل، سرب ، کادمیوم و وانادیوم در بافت عضلۀ ماهیزمین کن (Platycephalus indicus (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
21 بررسی اثرات آلوده نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در ماهی حلوای سیاه ( Parastromateus (niger خلیج فارس (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
22 بررسی اثرات حاد فلز مس و تعیین Lc50 آن بر تغییرات بافتهای عضله، گنادها و کبد کپور معولی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
23 بررسی اثرات ناشی ازمیانکنش بین مورفین و پروپرانولول براضطراب و حافظه درموشهای صحرایی نربالغ براساس الگوی Test-retest (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
24 بررسی اندازه و تعداد سلول های کلراید پوست لارو سوف سفید ( Sander lucioperca) درمواجهه با شوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
25 بررسی تعیین دوزهای بهینه ترکیبات کاتکولآمینی (آگونیست و آنتاگونیست) در مقایسه با Ovaprim به عنوان آنالوگ فوق فعال GnRH به منظور القاء اوولاسیون و تخم ریزی در ماهی سفید ماده Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
26 بررسی تغییرات بافت هسته های فوق بصری موش صحرایی سیروتیک پس از مهار سنتز نیتریک اکساید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
27 بررسی تغییرات سطوح P450 1A و 1 Vitellogenin ،LH ،FSH درپلاسما طی کاربرد آگونیست وآنتاگونیست های دوپامینرژیک وآدرنرژیک به همراه Ovaprim و GnRHa درماهی سفیدماده Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
28 بررسی میانکنش کورکومین و اسکوپولامین بر تثبیت حافظه در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 بررسی و مقایسه هورمون فیپوفیز، GnRH و آنالوگ آن LRHa را پیش رس کردن ماهی طلائی Garassius . Auratus (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
30 بررسیاثرات آلودگینفت خام در حوزه شمالی خلیج فارس بر تجمع ترکیبات آروماتیک حلقوی PAHs) در ماهی شوریده (Otolithes rubber (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
31 بکارگیری ترکیبات لبنی پروبیوتیکی و تاثیرات آنها بر متابولیت های لیپیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
32 تاثیر مهار سنتز نیتریک اکساید بر تغییرات بافت هسته های مجاور بطنی موش صحرایی سیروتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
33 تاثیر نانو ذره آلومینا Alumina بر حافظه و میزان تخریب نورونی ناحیه CA1 هیپوکمپ در موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
34 تاثیر نانو ذره ی آلومینا Alumina بر حافظه و میزان تخریب نورونی در ناحیه CA1 هیپوکمپ در موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
35 هپاتیک آنسفالوپاتی و بیان کانال انتقال آب 4 در سلول های اپاندیمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی