دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری

Dr. MohammadTaher Ahmadi Shadmehri

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on Behavioral Models of Intra-Household Consumption (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 9، شماره: 6
2 آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
3 اثرات آزادسازی تجاری و رشداقتصادی برجریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
4 اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته هایی جدید با رویکرد غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
5 ارایه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوییچینگ گارچ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
6 ارتباط میان ساختار بودجهای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 1
7 استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 19
8 انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
9 اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
10 Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
11 Estimating Production Gap and NAIRU in Iran's Economy by Using State-Space Model (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 4
12 Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 5
13 بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
14 بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 20
15 بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
16 بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
17 بررسی اثرزیرساختها بررشداقتصادی ایران طی سالهای 1355-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
18 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و کیفیت نیروی انسانی بر ضریب جینی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 10، شماره: 3
19 بررسی تاثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 35
20 بررسی تاثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 1
21 بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
22 بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 4
23 بررسی تأثیرانواع منابع انرژیهای تجدیدپذیربرتولید برق در ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 8، شماره: 1
24 بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
25 بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفادهاز داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای برداری درکشورهای عضو آسه آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 6
26 بررسی نقش توسعه موسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 1
27 پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 1
28 تاثیر برخی از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
29 تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
30 تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 88
31 تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 15
32 تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
33 تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
34 تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 42
35 تحلیل ماندگاری و روند بلندمدت کارایی در پالایشگاههای نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجرهای طی سالهای ۹۱-۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 83
36 تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 22
37 توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضد تورمی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
38 درجه تاثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
39 دلالت های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه گذاری افراد (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 28، شماره: 19
40 رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 14
41 رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
42 روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
43 سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 18، شماره: 3
44 عوامل موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 5، شماره: 1
45 مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تاکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
46 واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
2 اندازه‌گیری فقردر مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی در سال 1389 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
3 Energy and orientation of China s foreign policy toward (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
4 Estimating the demand function for gold in Iran from ۱۹۹۵ to ۲۰۱۶ (A State-Space model) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
5 The Effect of Economic, Financial, and Political Risks on Foreign Direct Investment in the Selected Countries of the MENA Region (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 The Effects of the Targeted Subsidies on Urban Costs (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 بررسی اثر تقاضای بنزین در اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
8 بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
9 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پویایی های سیستم (سیستم دینامیک) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
10 بررسی تاثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
11 بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1396-1391 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
12 بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
13 پول الکترونیکی و تاثیر آن در سیاست های بانکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
14 تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآورده های نفتی در استانهای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری
15 تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی درکشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
16 تاثیرکوتاه مدت نوسانات قیمت گاز بر عوارض استفاده از جاده در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
17 تحلیل آثار اقتصادی آزادسازی تجاری بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه :رویکرد پانل دیتای پویا (GMM) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
18 تمرکز سرمایه گذاری با ریسک سرمایه گذاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
19 نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
20 نقش سیاست های انرژی تجدیدپذیر در وابستگی به انرژی در فنلاند با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
21 وجه نقد، سرمایه گزاری ها ودارایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری