دکتر وحید محمودی

دکتر وحید محمودی استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

دکتر وحید محمودی

Dr. Vahid Mahmoodi

استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
2 ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 3
3 ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 10، شماره: 26
4 الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
5 بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
6 بازپردازی شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی "علیه السلام" به مالک اشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی تاثیر روابط وام دهی بر هزینه های مبادله ای اعطای وام (مطالعه موردی: شعب بانک های ایرانی در تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
8 بررسی روندحافظه ی بلندمدت در بازارهای جهانی نفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی معناداری مفاتح غیب و معرفت بخشی آن با رویکردی عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 70
10 بررسی مقایسه ای بین انواع روش های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 9، شماره: 23
11 بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 66
12 برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی هسته ای (پیشنهادی برای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 3
13 تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
14 تجزیه تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
15 تحلیل خطای پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 32
16 تحلیل فازی رابطه اعتماداجتماعی با توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
17 تدوین الگوی توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
18 ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 5، شماره: 2
19 چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 1
20 حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
21 رشد سریع و عوامل موثر بر آن در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
22 شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 2
23 عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
24 مدل شبکه ای ریسک در بخش صادرات غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 3
25 مقایسه مسیر بهینه تولید شرکت های بین الملی نفتی و شرکت ملی نفت در چارچوب قراردادهای جدیدی نفتی ایران (IPC) با تاکید بر تولید صیانتی – مطالعه موردی میدان نفتی درود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 4
26 نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل الماس در سازمان مدیریت و برنامه ریزیاستان خوزستان با استفاده از ماتریس SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
2 رابطه اندازه شرکت با اثر تقویمی در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
3 رویکرد ٨ گانه در مدیریت فرآیند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت