دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ملایر

دکتر ابراهیم محمدی منش

Dr. Ebrahim Mohammadi-Manesh

دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ملایر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش درون یابی در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
2 سنتز و مشخصه یابی نانوحامل Fe۳O۴/SiO۲/GO در دارورسانی کورکومین (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گرم کننده جانبی فعّال روی میدان های دما و جریان های شاره در رشد بلور چُکرالسکی اکسیدها (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 ارزیابی خواص ساختاری نانوکامپوزیتFe۳O۴/ZnO بر پایه ی اکسیدگرافن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
3 بررسی پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
4 بررسی محاسباتی تاثیرصفحات گرافن و بوروفن برسلول های خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)
5 بررسی محاسباتی جذب گلوکز بر نانو ساختار اکسیدروی– گرافن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
6 تاثیر شکل سطح مقطع پیچه روی میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القائی در سیستم های رشد بلور از مذاب (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
7 تاثیر فیزیک پیچه روی میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القائی در سیستم های رشد بلور (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 تاثیر گرم کنند جانبی فعال روی میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القایی در سیستم های رشد بلور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
9 تاثیر گرم کننده جانبی فعال روی فصل مشترک بلور- مذاب در رشد بلور به روش چکرالسکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 سنتز و مشخصه یابی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات مگنتیت بر پایه ی اکسیدگرافن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
11 سنتز و مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات کامپوزیتی Fe۳O۴/TiO۲ (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
12 مطالعه جذب DNA بر حسگر زیستی گرافن- اکسید روی با استفاده از نظریه تابعی چگالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت