دکتر فرزاد اسکندری

دکتر فرزاد اسکندری عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

دکتر فرزاد اسکندری

Dr. Farzad Eskandari

عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مطابقت میان سبک های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان(مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
2 بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کود شیمیایی: مطالعه ذرت کاران دهستان درودفرامان شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
3 تاثیر برنامه های آموزشی-ترویجی بر رفتار حفاظت آب توسط کشاورزان (مورد مطالعه: کشاورزان دهستان زالوآب شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
4 رضایت مندی کشاورزان از نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه: دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
5 شناسایی مولفه ها و الزامات نظام ترویج کشاورزی تکثرگرا در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 19، شماره: 1
6 عوامل موثر بر رضایت شغلی سربازان سازندگی سازمان های جهاد کشاورزی استان های شمال غرب کشور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
7 نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 30
8 واکاوی تطبیقی قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده های کشاورزی و فنی مهندسی (مورد مطالعه دانشگاه کردستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر تعاونیهای جنگلداری بروضعیت اقتصادی جنگل نشینان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
2 توانمندسازی رفتار مدیریتی کشاورزان بهره مند از کنتور هوشمند نصب شده بر روی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه: دهستان ماهیدشت استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 نگرش بهره برداران و متخصصان بخش کشاورزی شهرستان سنندج نسبت به انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی