مهندس عادل جهانگیری

مهندس عادل جهانگیری عضو هیئت علمی بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات، کرمانشاه

مهندس عادل جهانگیری

Adel Jahangiri

عضو هیئت علمی بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات، کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سعید، رقم جدید نخود مناسب برای کشت پائیزه- انتظاری در مناطق معتدل و سرد در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 2
2 عادل، رقم جدید نخود دیم برای کاشت پاییزه در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیری کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
3 معرفی نخود سفید مناسب کشت پائیزه در مناطق معتدل و سرد دیم با نام نصرت (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود کابلی در شرایط دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 ارزیابی ژنوتیپهای نخود کابلی با استفاده از برخی معیارهای پایداری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های نخود کابلی در کشت پاییزه دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
4 ارزیابی مواد ژنتیکی نخود و عدس دریافتی از ایکاردا در شرایط دیم ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
5 ارزیابی میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپهای نخود با تلفیق مدلهای AMMI و BLUP و گزینش بر اساس شاخص پایداری چند صفتی (MTSI) (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
6 بررسری پایداری عملکرد لاین های نخود پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی پایداری ژنوتیپ های نخود کابلی توسط برخی از شاخص های پایداری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
8 بررسی تجزیه ضرایب همبستگی (تجزیه علیت) صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل خشکی در نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های نخود کابلی در کشت پاییزه تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین های امید بخش نخود کابلی در مزارع زارعین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
11 بررسی سازگاری وپایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود کابلی در شرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
12 بررسی مقایسه محصول و تعیین درجه سازگاری و لاین های نخود پاییزه در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی و مقایسه لاین های جدید نخود با ارقام عادل و منصور در شرایط کشت پاییزه دیم در مزارع کشاورزان روانسر و هرسین (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
14 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از مدل آثار اصلی افزایشی و آثار متقابل ضرب پذیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
15 تعیین درجه سازگاری وپایداری لاینهای نخود پاییزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی با اصلاح فرهنگ غذایی مردم ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 گزارشی از دستاوردهای بیست ساله تحقیقات حبوبات دیم درکشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
18 مدیریت مکانیزه تولید نخود دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
19 نقش مهم مشارکت مردمی از طریق افزایش سرانه مصرف نخود و پذیرش عادت غذایی سازگار با شرایط خشک اقلیمی ایران در اصلاح الگوی کشت، ارتقاء امنیت غذایی و سلامت انسان (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود