دکتر ایمان کریم زاده

دکتر ایمان کریم زاده Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences

دکتر ایمان کریم زاده

Dr. Iman Karimzadeh

Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acute lymphoblastic leukemia in children: A short review (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 6، شماره: 4
2 An overview of multi-ingredient kidney stone dissolving formulations from Traditional Persian Pharmacy (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 4
3 Antibiotics Use Patterns for Surgical Site Infection Prophylaxis in Surgical Wards of a Teaching Hospital in Shiraz, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 9، شماره: 1
4 Drug utilization evaluation of Rivaroxaban in both inpatient and outpatient settings: Using standard guidelines (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 4
5 Electrolyte disorders during vancomycin treatment in hospitalized patients at hematology-oncology wards of Namazi hospital in Shiraz (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 3
6 Hot And Cold: An Old Theory With Modern Applications (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 4، شماره: 1
7 Medication reconciliation at admission by pharmacists in a teaching referral hospital in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 5، شماره: 1
8 Preventing or attenuating amphotericin B nephrotoxicity with dopamine receptor agonists: a literature review (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 3
9 The potential effects of non-renal factors glucocorticoid treatment and hematological malignancies on serum cystatin C level (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of intravenous sodium bicarbonate and sodium chloride combination versus intravenous sodium chloride alonein preventing Amphotericin B nephrotoxicity: a randomized clinical trial (دریافت مقاله) دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
2 Effectiveness Analysis of Triptorelin, Goserelin, and Leuprolide in the Treatment of Patients with Metastatic Prostate Cancer (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی سرطان
3 Essential Medicines List for Diabetes in Health System of Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
4 Household Survey on Unused Medicines in Shiraz, Southern of Iran: Population Based Study (دریافت مقاله) دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی