دکتر محمدرضا روئینی

دکتر محمدرضا روئینی Biopharmaceutics and Pharmacokinetic Division, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences

دکتر محمدرضا روئینی

Dr. Mohammadreza Rouini

Biopharmaceutics and Pharmacokinetic Division, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Evaluation of changes in cytochrome P450 2C19 activity in type 2 diabetic rats before and after treatment, by using isolated perfused liver model (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 5
2 بررسی اثرات اکستاسی بر روی فعالیت سیتوکروم ۲C۱۹ کبدی با استفاده از پروب امپرازول در مدل پرفیوژن کبدی موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 187
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه پایلوت بیوراکتورغشایی برای تصفیه پساب صنایع دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب