دکتر راضیه ثابت

دکتر راضیه ثابت Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.

دکتر راضیه ثابت

Dr. Razieh Sabet

Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Efficient Method for Synthesis of Some Novel Spiro[indoline-thiazolidine]dione Derivatives (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 3، شماره: 3
2 Evaluation of Antimicrobial Activity of Some Hybrids of Pyrimidine-Azole Derivatives along with Molecular docking study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 9، شماره: 3
3 Molecular Docking and Antimicrobial Evaluation of Some Novel Pyrano[2,3-C] Pyrazole Derivatives (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 6، شماره: 2
4 QSAR Study of Anthranilic Acid Sulfonamides as Inhibitors of Methionine Aminopeptidase-۲ using different chemometrics tools (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 9، شماره: 1