دکتر مسعود امانلو

دکتر مسعود امانلو Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مسعود امانلو

Dr. Massoud Amanlou

Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Dexamethasone on Striatal Neurotransmissions in the Rats Subjected to Parkinson’s Disease Animal Model (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 The Efficacy of Topical Triamcinolone Acetonide in Combination with Retinoic Acid in Orabase in the Treatment of Oral Lichen Planus: a clinical trial Study (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 27، شماره: 6
3 گزارش یک مورد کروموبلاستومایکوزیس در مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 11، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستان های موجود با بهره گیری ازتجربیات بین المللی و روش های نوین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
2 الگوی بهسازی نقش مدیران در مدیریت کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
3 Calculation of Proton and Electron Affinities Gas Phase Basicities and Ionization Energies of Barbituric acid (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
4 Kinetic and Structural Study of α-Glucosidase via XantheneHeterocycles as Antidiabetic Inhibitors (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
5 Synthesis, Enzymatic Assay and Molecular Docking Studies of Biuret Derivatives for Discovery of New Urease Inhibitors as Potential Agents Against Helicobacter Pylori Infection (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
6 مهارتها و شایستگیهای رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی