دکتر سیداحمد امامی

دکتر سیداحمد امامی Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences

دکتر سیداحمد امامی

Dr. Seyed Ahmad Emami

Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on Saffron in Major Islamic Traditional Medicine Books (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
2 Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B۱۶F۱۰ murine melanoma cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 3
3 Antiviral Activity of Obtained Extracts from Different Parts of Cupressus sempervirens against Herpes Simplex Virus Type ۱ (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 3
4 Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 1
5 Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia biennis Willd. on K۵۶۲ and HL-۶۰ cell lines (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 2
6 Detection of Sesquiterpene Lactones in Ten Artemisia Species Population of Khorasan Provinces (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 10، شماره: 3
7 Evaluation of anti-oxidant and antimelanogenic effects of the essential oil and extracts of Rosa × damascena in B۱۶F۱۰ murine melanoma cell line (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 9
8 Evaluation of antioxidant and anti-melanogenic activities of different extracts from aerial parts of Nepeta binaludensis Jamzad in murine melanoma B۱۶F۱۰ cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 6
9 Growth inhibition and apoptosis induction of Scutellaria luteo-coerulea Bornm. & Sint. on leukemia cancer cell lines K562 and HL-60 (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 5، شماره: 6
10 Herbal remedies used by asthmatic children in Iran (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 10، شماره: 1
11 Identification of volatile oil components from aerial parts of Trigonella torbatjamensis Ranjbar by GC-FID and GC-MS (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 7
12 Inhibitory Activity of Eleven Artemisia Species from Iran against Leishmania Major Parasites (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
13 Neobaicalein, a flavonoid from the Scutellaria litwinowii Bornm. & Sint. ex Bornm. induced apoptosis in human leukemic cell lines (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 3
14 Pomegranate: A review of the heavenly healer’s past, present, and future (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 11
15 بررسی مقایسه ای بذر کتان و روغن گل مغربی با ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 19، شماره: 22
16 بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر طول مدت دیسمنوره اولیه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 9
17 تاثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان ۳ تا ۷ ساله (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 3
18 گیاه کبر از دیروز تا امروز (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 1
19 مقایسه تاثیر دهانشویه گیاهی حاوی عصاره هیدروالکلی سعدکوفی و آویشن با کلرهگزیدین بر پاتوژن های شایع پریودنتال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 222
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Cytotoxic and apoptosis-inducing effects of nine plants on MCF-7 human breast cancer cell line (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathways (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
3 Study on Apoptogenic and Cytotoxic of Activity of Biebersteinia multifida on DU 145 and PC3 Cell Lines (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن