دکتر احسان زابلی

دکتر احسان زابلی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دکتر احسان زابلی

Dr. Ehsan Zaboli

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی و عوارض بوپروپیون در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور پلاسبو کنترل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 176
2 ارتباط شاخص های انتروپومتریک با سرطان پستان بر اساس داده های فاز پذیرش (مقطعی) کوهورت طبری: ارتباط علیتی یا نقض تقدم زمانی مواجهه بر پیامد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 174
3 ارزیابی سطح IgE کل، در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 220
4 Cancer and COVID-۱۹: The Synergistic Burden on Mental Health Status of Patients with Cancer (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 13، شماره: 4
5 HER۲ Amplification in Non-Mutant RAS Status in Patients with Metastatic Colorectal Cancer and the ۲-Year Survival Rate (دریافت مقاله) مجله پژوهشی دانشجویی زیست پزشکی طبری دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی اپیدمیولوژیک سرطان مری در جمعیت منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 32، شماره: 217
7 بررسی همبستگی بین عفونت کووید-۱۹ و گروه خونی ABO در جمعیت استان مازندران: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 197
8 تاثیر مداخلات غیر دارویی بر استرس زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی، یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 178
9 گزارش یک مورد کارسینومای سلول کوچک ریه در بیمار مبتلا به اسکلروز منتشر پیشرونده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 204
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of Non- Pharmacological Interventions on Stress of Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy: A Systematic Review (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
2 Review on Prevalence of depression in Iranian women with breast cancer (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
3 The effect of midwifery- led supportive program on stress in breast cancer women (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
4 مروری بر عوامل مرتبط با سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
5 مروری بر مداخلات موثر بر سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
6 معرفی مطالعه کوهورت طبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)