دکتر آزاده حبیبی

دکتر آزاده حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دکتر آزاده حبیبی

Dr. Azadeh Habibi

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کمپوست بر وقوع مرگ گیاهچه‌ی گوجه‌فرنگی ناشی از Pythium aphanidermatum در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 2
2 تاثیر قارچ Trichoderma harizianum T۲۲ بر مقاومت القایی گیاه گوجه فرنگی نسبت بهHelicoverpa armigera Hübner (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 3
3 تکاملPolystigma amygdalinum از طریق روند تعقیب میزبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 12، شماره: 1
4 تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه ای و طول دوره ی بقای آن* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
5 شناسایی و ردیابی Phytophthora erythroseptica و دورگ های آن با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روشهای مولکولی در شناسایی و ردیابی بیمارگرهای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 پوسیدگی ریشه توتفرنگی در اثر Dactylonectria macrodidyma در گلخانه های استان کرمان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
3 تاثیر قارچهای میکوریزا و تریکودرما روی میزان فنل کل و درصد آلودگی برگ رقم بادامی پسته به پسیل معمولی پسته ، Aganoscena pistaciae (Hem.:Aphalaridae) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 تنوع گونه های آسپرجیلوس آفلاتوکسین را از لحاظ تولید اسکلروت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 تنوع گونه های قارچی غیر بیمارگر ساکن ریشه گیاهان تیره Lamiaceae (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 جداسازی و شناسایی Rhizoctonia solani AG-4 عامل پوسیدگی طوقه و ریشه نعناع در کرمان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
7 دامنه میزبانی Phytophthora sp. Kelmania (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 رسم درخت فیلوژنتیکی بر مبنای ( بیسین Bayesian ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 ره یافت بیشینه ی درست نماییmaximum likelihood در فیلوژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 واکنش به آسیب دی ان ای در قارچ ها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست