مهدیه حسنخانی فرد

 مهدیه حسنخانی فرد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

مهدیه حسنخانی فرد

Mahdiyeh Hasankhani

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.