دکتر علیرضا فولادی

دکتر علیرضا فولادی دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

دکتر علیرضا فولادی

Dr. Alireza Fouladi

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «زن» در رئالیسم ایرانی با تکیه بر رمان«جای خالی سلوچ» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 45
2 آغاز شعر عرفانی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
3 اصلاحیه ای بر شرح های یک بیت از دیوان خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 2
4 اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 3
5 بررسی آشنایی زدایی در استعارات دیوان ابن فارض و کلیات مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
6 بررسی برخی از ویژگی های رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 27
7 بررسی تطبیقی آموزه ولایت در تشیع و تصوف (با تاکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 42
8 بررسی رابطه حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 11، شماره: 21
10 بررسی گفتار قالبی کنایه و کارکردهای آن در چرند و پرند دهخدا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
11 بررسی گونه ها، شگردها و درونمایه های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده ها و فستیوال خنجر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 1
12 بررسی و تحلیل شخصیت و اندیشه موذن خراسانی عارف و شاعرقرن یازدهم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 28
13 تأثیر فن خطابه در شکل‌گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
14 تبیین مبانی نقد حکمی هنرمند محور در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 11، شماره: 45
15 تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 27
16 تحلیل محتوای باور به معاد در شعرهای آزاد مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 47
17 تحلیل مقایسه ای مناظره در غزل سبک عراقی و غزل معاصر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 1
18 تزریق در شعر عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 4
19 درآمدی به معرفت شناسی جدید عرفان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
20 درآمدی به نظریه نثر (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 1
21 روش ها و انگیزه های تحول انواع ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 47
22 رویکردهای عرفانی فیضی فیاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 40
23 رویکردهای نقد ادبی در مجله سخن (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 4
24 رویکردهای نقد ادبی در مجله سخن (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 15، شماره: 1
25 زندگی و شخصیت شاطر عباس صبوحی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 40
26 سیر دگرگونی عنوان ردالعجز علی(الی) الصدر در کتاب های بلاغی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247
27 گونه شناسی گفتارهای قالبی در چرند و پرند دهخدا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
28 گونههای نوآوری در غزلهای منوچهر نیستانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
29 مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 3
30 نقد گرانیگاهی: روشی برای نقد فرمالیستی شعر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 1، شماره: 3
31 نقل قول هنری در شهر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
32 نگاهی تازه به مراعات النظیر و جنبه های بلاغی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 7، شماره: 25
33 وطنیات و رویکردهای آن در مسمط های دوره ی مشروطه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بوطیقای عشق اسطوره ای در شعر سهراب سپهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
2 تحلیل مقایسه ای کنش های گفتاری در چهار شعر از نیما و فروغ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
3 تحلیل مقایسه ای هنرسازه های مشترک در اشعار نیمایی دهه هفتادمحمدرضا شفیع یکدکنی و قیصر امین پور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
4 درآمیختگی عشق و اجتماع در شعر شاملو (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
5 نقدی بر نظریه وجود هایکو در شعر عربی و فارسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن