دکتر مهدی محمد مهدیزاده

دکتر مهدی محمد مهدیزاده  Associate Professor in Physical Oceanography, Univesity of Hormozgan

دکتر مهدی محمد مهدیزاده

Dr. Mahdi MOHAMMAD MAHDIZADEH

Associate Professor in Physical Oceanography, Univesity of Hormozgan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش های پیشبینی تغییرات سرعت شناور در هنگام مواجه با امواج (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مسیریابی آب و هوایی از دو بعد ایمنی و صرفه جویی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 10، شماره: 3
3 ارزیابی میزان تغییر سرعت صوت نسبت به زاویه تابش به علت تغییر جریان در دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی تاثیر پذیری مدل های MIKE21 و SWAN از تغییرات باد در شبیه سازی مشخصه موج در منطقه خزر جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی خواص هیدروفیزیکی دریای عربی شمالی در خلال مونسون: یک مطالعة عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی روند اتلاف سیگنال های صوتی در حضور پیچک در یک حوضچه فرضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 17، شماره: 33
9 بررسی شوری سطحی آب خلیج‌فارس با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده‌های مودیس و سنجنده گمانه‌زن مایکروویو پیشرفته واحدB (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 1
10 پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 1
11 تحلیل کانال سطحی شمال دریای عمان و اثر آن بر سونارهای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 68
12 تعیین عمق لایه آمیخته و بررسی لایه حصاری در خلال مونسون تابستانه و زمستانه در اقیانوس هند شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 2
13 شبیه سازی امواج ساحلی در زمان طوفان گونو با بکارگیری مدل COAWST (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 4، شماره: 3
14 شبیه سازی عددی هم زمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 1، شماره: 1
15 مطالعه الگوی جریان در خزر جنوبی با استفاده از یک مدل معادلات مقدم در مختصات سیگما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 26
16 یافته علمی: میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پخش پساب آب شیرین کن با استفاده از مدل عددی کوهرنس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
2 بررسی تغییرات ترموکلاین و پیکنوکلاین در تنگه هرمز بر اساس داده های هیدروگرافی گشت دریایی RRS Discovery, DI210 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
3 بررسی تغییرات شوری در طول خور تیاب در یک دوره جزر و مدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
4 بررسی توان موج در طول مونسون تابستانی اقیانوس هند در آب های دور از سواحل مکران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
5 بررسی روابط موجود در تعیین تغییرات سرعت شناور سطحی تحت تاثیر باد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم دریایی " با رویکرد نوآوری در اکوسیتم های آبی بر تکیه بر اقتصاد دریاپایه"
6 پیش بینی برخی از مشخصه های مورفولوژیک ساحل نور با استفاده از سرعت سقوط دانه های رسوب (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 تغییرات زاویه ترنر متاثر از جریان سطحی ورودی از تنگه هرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 تغییرات فصلی عمق لایه آمیخته در دریای عربی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
9 شبیه سازی امواج ناشی از باد در تنگه هرمز با استفاده از مدل عددی مایک مطالعه موردی: جزیره لارک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
10 شبیه سازی امواج ناشی از باد در شمال جزیره قشم در بیشینه سرعت باد سالیانه با استفاده از مدل عددی مایک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
11 شبیه سازی شکل گیری امواج داخلی جزرومدی در دهانه اروندرود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 شناخت و ارزیابی تغییرات پدیده فراچاهی در آبهای ساحلی خزر مرکزی و جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست
13 مدل سازی تأثیر آب شیرین کن بر آلودگی دریاها (مطالعه موردی : آب شیرین کن بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 مروری بر روش های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای پیش بینی برکشند توفان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
15 مطالعه نقش عوامل موثر فیزیکی برتغییرکمیتهای بیولوژیکی خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس