دکتر هادی بیگی حیدرلو

دکتر هادی بیگی حیدرلو استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر هادی بیگی حیدرلو

Dr. Hadi Beygi Heidarlou

استادیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های سردشت، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
2 پیش بینی جنگل زدایی و بازیابی جنگل با استفاده از مدل تبدیل زمین (LTM) در جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 4
3 تعیین معیارهای موثر در انتخاب محل احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 2، شماره: 4
4 تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر لندست ۹ و عکسبرداری نیمکره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 9، شماره: 1
5 مدل سازی رفتار آتش سوزی های کنترل ‎ شده و تصادفی در جنگل های زاگرس شمالی با تاکید بر حجم مواد سوختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سردشت در دوره زمانی 1372 تا 1395 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
2 استخراج مناطق مناسب احداث پارک جنگلی در یک منطقه جنگلی مطالعه موردی منطقه ربط سردشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 برآورد حجم مواد سوختی جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر درصدآمیختگی در جنگلهای ارسباران(مطالعه موردی رویشگاه های گیلاس وحشی حوضه کلیبرچای و ایلگنه چای) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه نهال های صنوبر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 بررسی تحلیلی نشانه گذاری درجنگلهای شمال بادرنظر گرفتن معیارهای علمی برای رسیدن به جنگلهای پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 بررسی مشخصه های کمی جنگل کاری انجام شده با گونه زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.) در پارک جنگلی اورمیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
8 بررسی مشخصه های کمی جنگلکاری انجام شده با گونه کاج سیاه (Pinus nigra) در پارک جنگلی ارومیه با استفاده از پلاتهای یک و دو آری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 بررسی مهم ترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش سوزی جنگل های کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
10 بررسی مهمترین عواملی محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش سوزی جنگلهای سردشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 رابطه حیاتی تبعیض ایزوتوپهای پایدار کربن با کارایی مصرف آب مصرفی درختان جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 شناسایی موقعیت مناسب استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی در مناطق جنگلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه